Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Wagner

Vorige week moesten Russische militairen een poging om de Siverskyi Donets rivier over te steken afbreken, waarbij ze aanzienlijke verliezen leden.

 

Net als bij alle andere significante tegenslagen die de Russen ondervonden, vermoeden analisten met een militaire achtergrond dat de 'Hand van God' (de NAVO) het succes mogelijk maakte. Dat geldt dan zowel de detectiefase, als de tactische voorbereiding, en ondersteuning bij de uitvoering. Openlijk waar het de materiële ondersteuning betreft, en min of meer heimelijk waar het de personele ondersteuning betreft. Waarmee de NAVO aanstuurt op een nucleaire escalatie. Westerse media die als zombies alles opzuigen wat 'Kiev' hen voorschotelt, zoals het AD, vieren die ontwikkeling als keerpunt. Anderen, zoals 'MoonofAlabama', zien iets heel anders. 

 

Een andere operatie van de NAVO, de herovering van 'Slangeneiland', leed schipbreuk. Onbevestigde berichten maken melding van hoge leidinggevende NAVO-militairen uit de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk die omkwamen bij die poging. De personele en materiële verliezen waren aanzienlijk. Maar er is de NAVO blijkbaar veel aan gelegen om het strategisch gelegen eiland, dat de aanloop naar Odessa controleert, te heroveren. Bij een nieuwe poging zou een Russische helicopter, die verse troepen aanvoerde, door een 'drone' vernietigd zijn. Oekraïne plaatste beelden van de exploderende helicopter, met hedendaagse 'Wagneriaanse', bombastische muziek omlijst, op het internet. 

 

Grootste succes voor de Russen, bezien vanuit mijn perceptie van de strijd, was de bevrijding van ruim vierhonderdvijftig burgers uit het Azovstal-complex door onderhandelingen. Buiten beeld voor het westerse publiek wemelt het van de interviews met mensen uit Marieopol, waaronder burgers die in die staalfabriek zaten, die de Russen zien als bevrijders. Of tenminste het 'Kleiner Kwaad'. En goed zichtbaar is nu dat 'Kiev' weigert om de militairen, paramilitairen en huurlingen die nog in het complex zitten de vrije hand te geven om zich over te geven. Hun militaire bruikbaarheid is minder dan nul. En waar de wederopbouw van de stad alweer een aanvang heeft genomen, is die staalfabriek een 'lelijke puist'. Waarom 'Kiev' wil dat ze blijven zitten waar ze zitten, zonder voedsel en zonder medische verzorging, wordt door pro-Russische analisten verklaard vanuit het vermoeden dat er tamelijk hooggeplaatste reguliere NAVO-militairen in het complex zitten. En de NAVO doet wanhopig haar best om die 'Hand van God' buiten beeld te houden. 

 

Bij eerdere pogingen om een bescheiden aantal militairen te evacueren, voordat de situatie uitzichtloos werd, werden twee helicopters ingezet die allebei werden neergehaald. De Russen zijn stellig dat daarbij Franse militairen omkwamen, wat ook weer nauw aansluit bij de eerdere pogingen van Macron om een evacuatie te organiseren onder de vlag van de Verenigde Naties, zodat militairen in het complex een vrijgeleide zou worden geboden. 

 

Uiteenlopende politici in het westen eisen dat de oorlog in Oekraïne doorgaat tot Rusland militair verslagen is. In mijn optiek is dat 'wishful thinking'. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. In het bijzonder als je begrijpt dat de oorlog die nu is losgebarsten niet uniek militair van aard is. Uiteenlopende aspecten van die oorlog waren al opgestart, waarbij de gebeurtenissen in Oekraïne in 2014 in feite de katalysator waren. Lees HIER nog eens, aan de hand van westerse bronnen, waarom er sprake was van een 'coup'. (Dat is een technische term). En opnieuw, zoals bij alle 'Regime Change' operaties die door de NAVO-landen werden geïnitieerd, speelde ons land een rol, daar in de persoon van Robert Serry, die met 'Team-Nuland' het hele proces vormgaf en verkocht. 

 

Rusland zag zichzelf daarvoor als een partner voor Europa, en China, tussen beide 'Powerhouses' in. Na 2014 hield Rusland 'in gedachten' dat Europa zou beseffen dat het best op eigen benen kon staan, meer in lijn met het Franse perspectief voor Europa. En de 'Brexit' versterkte die hoop. Maar ondertussen richtte Rusland zich op China als strategische partner, terwijl Europa zich haast voor hun ogen op het eigen zwaard laat vallen'. Waarom?

 

De Britten en de Amerikanen verliezen, maar hun 'Psyops'-organisaties zijn een 'klasse apart'. Ze kunnen in je laarzen staan te urineren, terwijl ze jou ervan overtuigen dat je droge voeten hebt. Het is 'gelikt'. En ze nemen de burgers een last van de schouders. Die hoeven zelf nergens meer over na te denken. Wat die experts kunnen overstijgt de klassieke propaganda, en is eerder 'Mind Control'. Klassieke propaganda gaat over het versterken van reeds bestaande voorkeuren, zelfs al zijn die in eerste instantie slechts in embryonale vorm aanwezig. Propaganda heeft tijd nodig. Bij 'Mind Control'  lukt het om iemand keuzes te laten maken die radicaal tegen zijn of haar eigen belang in gaan, en zonder een lange 'Lead Time'. Veel meer een hypnotische trance. De wijze waarop we nu, als collectief, de bijl in de welvaart van Europa zetten, op afroep, is niet te verklaren vanuit overtuiging. Iemand die via 'Mind Control' tot een keuze is gekomen onderscheidt zich van iemand die overtuigd is door de absentie van redelijk klinkende argumenten. Discussiëren met een 'Drone' is dan ook zonde van je tijd. Terwijl iemand die door propaganda op een dwaalspoor is gebracht niet zelden juist uiterst strijdvaardig is, en maar wat graag in discussie treedt. 

 

Waar je de 'Biologische' component van deze oorlog moet plaatsen is nog niet duidelijk. In het westen ziet men de ophef die de Russen maken over al die schimmige Amerikaanse laboratoria in Oekraïne, en elders, als klassieke Russische propaganda. Maar zeker sinds 'covid' is de belangstelling voor wat je allemaal kunt met biowapens toegenomen. Niet in het westen, waar men angstvallig het hele thema tracht te onderdrukken. Maar als de voortekenen niet bedriegen dan zijn de Russen van plan om er een groot Tribunaal over op te zetten. Onderdrukken wat daar zal worden gepresenteerd zal wel een enorme uitdaging worden voor de 'Psyops'-organisaties, maar ik erken ruiterlijk dat ik versteld sta van het bereik van die technieken. Wat eerder binnen de samenleving de 'Zombies' waren, 'Spaced Out', geen interesse, is nu voor een groot gedeelte omgetoverd tot een 'Drone'. Wel een mening, en op afroep actiebereid, maar geen benul hoe ze aan die mening gekomen zijn. Of om toe te lichten waarom ze onlangs nog iets héél anders zeiden. De 'Ghost in the Machine', u gebracht door de 4th Psyops Group. Niks geheims aan. Zoals ook die 'Biologische' component, het 'Gain of Function'-verhaal, de voorbereidingen op de pandemie, het digitale gezondheidsbewijs, en al het andere, uiteindelijk zonder veel moeite te vinden is. Maar de 'Drone' en de 'Zombie' doen er niks mee.

 

Het is vooral dat laatste wat maakt dat de mensen die nattigheid voelen het idee krijgen dat het allemaal één groot theaterstuk is, waarin eigenlijk alles 'nep' is. Waarin Poetin en Xi in het 'Grote Complot' zitten, en het allemaal lood om oud ijzer is. Ik ben een verklaard tegenstander van dat idee van een 'Groot Complot' om die reden. Aan de andere kant erken ik dat het verhaal hierboven uiteindelijk meer vragen oproept, dan het beantwoordt. Want waarom zouden al die wereldleiders geen 'Drones' zijn? Beheert en aangestuurd door de 4th Psyops Group? En wie kan mij verzekeren dat al die mannen en vrouwen die zijn geselecteerd voor de 4th Psyops Group geen 'Drones' zijn van een Psyops Group die boven hen is geplaatst? De 'Hand van God'? Het enige antwoord dat ik daar op kan geven, is dat ik voor mijzelf het gevoel heb geen 'Drone' te zijn.  En ik ben ook zeker de 'Hand van God' niet die al die 'Drones' aanstuurt. En waarom zou ik uniek zijn? Hopelijk denkt u er ook zo over, dan blijft er tenminste nog zicht op een samenleving die perspectief biedt, en niet eendimensionaal de dood in de ogen staart, de 'Walkürenritt' van de 'Eindeloze Oorlog'.

Go BackComment