Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Verwende koters

Hoe lang hebben we nog?

 

Mensen met een monotheïstisch geloof zijn vertrouwd met het profetische 'Einde der Tijden'. Anders dan bijna iedereen die ik ken stond ik de colporteurs van de 'Jehova's' altijd netjes te woord, en heb ik wel lekker in het zonnetje in de tuin met hen zitten 'klessebessen' over hun verwachting dat het nu toch elk moment gedaan kon zijn. Iets wat ze al héél lang roepen, waarbij ze al enkele malen exacte jaren noemden, afgeleid uit hun Bijbelstudies, die kwamen, en gingen. En vanuit dezelfde gemoedstoestand luister ik ook altijd naar de 'Klimaathysterici' die al vijftig jaar roepen dat het vijf over twaalf is. Ook mensen met een 'Kristallen Bol' die daarin 'zien' dat de Aliens in aantocht zijn, of het 'Zwarte Gat' met rasse schreden dichterbij komt, onopgemerkt door astrofysici, hoor ik welwillend aan. Als ik tijd heb. 

 

Maar als zelfs Rob de Wijk op zoek gaat naar de 'Stop-Knop', en op 'X' uit zijn plaat gaat tegen de economisch hoogleraar Ewald Engelen, die hem en Arend Jan Boekestijn van het 'HCSS', onze eigen NAVO 'Think-Tank', verwijten maakt, omdat hij hen ziet als aanjagers van ongebreidelde escalatie van de oorlog met Rusland op het grondgebied van Oekraïne, dan wordt het toch echt de hoogste tijd om uit je Netflix-coma te ontwaken, en eens om je heen te kijken naar wat er aan de hand is. 

 

Voorzover u hier al veel langer leest wat ik te melden heb is het allemaal geen verrassing, al zullen er velen zijn die meenden dat ik het wellicht wat dik aanzette om effect te sorteren, maar dat het niet zo'n vaart zou lopen. Ongeacht of dat dan gebaseerd was op uw eigen overtuiging dat Oekraïne het, met onze hulp, wel zou redden, en de Russen uiteindelijk toch met de staart tussen de benen af zouden druipen, terug naar hun hok, of dat de Russen weliswaar de beste papieren hadden, maar de NAVO niet zo gek zou zijn om met eigen troepen in te stappen, en zo het formele startschot zouden geven voor de Derde Wereldoorlog, nu ook de Chinezen er verder geen geheim meer van maken dat ze aan de kant van Rusland staan.

 

Op het 'In English' gedeelte heb ik mij toegelegd op het volgen van de ontwikkelingen daar, terwijl ik op dit Nederlandstalige blog vooral andere onderwerpen besprak die mij na aan het hart liggen. Nou ben ik al 'op leeftijd', en ruimschoots oud genoeg om de 'Koude Oorlog' heel bewust te hebben 'meegemaakt'. Deels ook als officier bij onze Krijgsmacht, waar ik niet de indruk aan overhield dat we er 'klaar' voor waren om onze huid duur te verkopen. Amateurisme troef. Maar volop pretenties. Bepaalde 'onderdelen' waren wel beter dan de andere 'onderdelen', maar de enige defensie die men daar serieus nam, was die waar het 'budget' verdedigd, of bij voorkeur nog uitgebreid diende te worden. Breek mij de bek niet los! 'Jan Kaas op Safari'. 

 

Rob de Wijk stelt, niet geheel ten onrechte, dat hij minder nadrukkelijk voor de muziek uitliep in de afgelopen twee jaar, waar voor politici en de 'NAFO'-fanclub niks te dol was. Anderzijds slaat ook hij, voorzover ik dat kan afleiden uit zijn gepubliceerde analyses, de plank mis waar het gaat over de voorgeschiedenis, en hoe de Russische strategie wel degelijk goed doordacht was, en alle verhalen over een slecht voorbereid, ongedisciplineerd leger met inferieure wapensystemen puur 'wensdenken' was, vanaf 'Dag één'. Luister naar John Mearsheimer, Markus Reisner van de militaire inlichtingendienst van Oostenrijk, of Brian Berletic. Het is onwaarschijnlijk dat Rob de Wijk nooit dat plan van de 'Rand Corporation' onder ogen heeft gehad waarin de strategie werd uitgestippeld om Rusland te trakteren op een nieuwe 'Afghanistan Ervaring', de klap die een eind maakte aan de Sovjet Unie in de jaren tachtig van de vorige eeuw, en waarmee de 'Koude Oorlog' eindigde in een defacto overwinning voor het westen. 'Overextending and Unbalancing Russia'. En uiteraard kent hij John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Markus Reisner en hoogst waarschijnlijk ook Brian Berletic en andere commentatoren waar ik u veelvuldig naar heb verwezen.

 

Het HCSS was echter 'aan boord' en 'dacht mee'. Het hielp de oorzaak van die oorlog die in 2022 uitbrak te verdoezelen, maar nu zien ze daar ook dat het niet naar wens gaat. Niet iedereen die bij dat 'HCSS' betrokken is, want er zitten een paar fervente 'NAFO'-trollen tussen, maar laten we het er op houden dat er inmiddels ruimte voor dialoog is. De ontwikkelingen gaan nu echter zo ontstellend snel, met formele toestemming van de NAVO om doelen in Rusland aan te vallen met door de NAVO geleverde wapens, en naar verluid de eerste Franse 'Boots on the Ground', terwijl de Russen naar verwachting klaar zijn om hun 'zomeroffensief' in te zetten, om een flinke 'buffer' te creëren tussen wat er straks rest van Oekraïne, en Rusland, om beter bij machte te zijn 'Moedertje Rusland' te beschermen, dat het nu al onmogelijk is om nog vol te houden dat de NAVO-landen niet veel meer doen dan 'hulp' bieden. 

 

Ten tijde van de 'Koude Oorlog' was het meest spannende moment de Cubaanse raketcrisis. De NAVO-landen legden zich weliswaar wereldwijd toe op oorlogen tegen landen die zij zagen als 'proxies' van de Sovjet Unie, en het destabiliseren van Oost Europa en de Sovjet Unie zelf, maar de Sovjets gingen overal de directe confrontatie uit de weg. Bij 'Nieuwsuur' lieten ze Hubert Smeets van 'Raam op Rusland' aan het woord die suggereerde dat de Russen ook nu wel in zouden binden, maar Rob de Wijk smeekte ons welhaast om naar hem te luisteren waar hij ons voorhield dat dat allerminst zeker was. En dat het onbezonnen escaleren zonder plan makkelijk uit kon monden in een gruwelijke deceptie, of een nucleair Armageddon. Ook Medvedev concludeerde dat de blinde, dove escalatiedrang van Europese NAVO-landen, die inmiddels voor de muziek uitlopen, en de Verenigde Staten achter zich aan zeulen, zonder enig idee waar ze mee bezig zijn, onvermijdelijk zou leiden tot nucleaire vergelding door Rusland als we de Russische 'Rode Lijnen' niet in acht zouden nemen. 

 

Nederland is één van de landen die het hardst van stapel lopen. Samen met de Baltische ministaatjes en de Scandinavische landen. Ons land heeft praktisch haar hele luchtverdediging al weggegeven aan Oekraïne, samen met de F-16's die we nog hadden, terwijl we het 'luchtverdedigingsfregat' Tromp naar het andere eind van de wereld hebben gestuurd om China te provoceren. Als de Russen besluiten om ons een klinkende draai om de oren te geven, waar wij, anders dan België bijvoorbeeld, Oekraïne toestemming hebben gegeven om met onze F-16's Rusland aan te vallen, hébben we niet eens iets over om ons mee te verdedigen. Zijn ze in 'Den Haag' in de ban van de 'Kristallen Bol' van Hubert Smeets? Denken ze dat het wel niet zo'n vaart zal lopen? En dat die Rob de Wijk een angsthaas is? Of vertrouwen ze op de Amerikanen? Ik las recent dat militaire analisten hadden berekend dat we actueel net iets minder dan 5% van de benodigde luchtafweer hebben in Europa. Dat is dan héél Europa. Hier geen 'Iron Dome', zoals in Israël, en die bleek ook al niet bij machte om alles af te vangen wat Iran afvuurde, als vergelding voor het in de as leggen van de Iraanse ambassade in Damascus. 

 

Die 'Jehova's' waren altijd erg aardig, maar we zaten niet op dezelfde golflengte. Ze voorzagen het 'Einde der Tijden' als iets dat onder regie stond van een 'Toornige God', met beelden die sterke gelijkenis vertonen met wat 'Klimaatwappies' ons in het vooruitzicht stellen. Van mijn kant sloot ik niet uit dat op enig moment het licht uit zou gaan, maar dat dat dan was omdat we zelf de schakelaar over zouden halen. 'Those who the Gods want to destroy, they first make mad'. En we zijn praktisch over de hele linie 'Van Lotje'. 'Stark Raving Mad'. Elk vermoeden van enig logisch verband tussen ons handelen, en een gedachte, berust op een illusie. Het gedrag van 'Verwende Koters'. 

Go Back

Comment