Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Taal

Mensen kunnen dezelfde taal spreken, maar elkaar niet verstaan.

 

De woorden bereiken hun gehoor. Ze kennen de betekenis. Maar hun referentiekader is zo afwijkend, dat ze die woorden geen plaats kunnen geven, of het wegstoppen in een rubriek waar het niet thuishoort. De consequentie is ook dat ze jou niet van repliek kunnen dienen. Ten tijde van de corona-paniek bulkte het van de bewijzen dat invloedrijke individuen en organisaties zich op een pandemie hadden voorbereid. Op elk aspect. Het betrof geen vermoedens, maar uitgewerkte scenario's en producten waarvan de verslagen en beschrijvingen op het internet stonden. Waar het voorbij kwam heb ik u er via dit blog op gewezen, en voor de hand liggende verbanden aangebracht met geldstromen, en mensen met belangen. Robert Kennedy Jr., die het boek 'The Real Anthony Fauci' schreef, een 'Bestseller', documenteerde alles nauwgezet. Ook in gesprekken attendeerde ik mensen erop als het onderwerp aan de orde kwam, en omdat niemand het nog over iets anders had dan over corona, hoefde ik als regel niet het initiatief te nemen.

 

Mijn kritische houding sloot niet aan bij wat 'gangbaar' was. Mijn gesprekspartners hoorden mij aan, ze begrepen waar ik het over had, en waarom het relevant was. Voor een deel stopte men de vingers in de oren en begon men te zingen om het niet te horen, figuratief gesproken. Men sloot zich er voor af, zonder nadere toelichting, en noemde mij een 'Wappie', terwijl zij het waren die de wetenschap geweld aandeden. Een ander deel luisterde aandachtig, accepteerde na enig onderzoek alle bewijzen als valide, maar men koos ervoor er niets mee te doen, omdat men dan het hele wereldbeeld dat men had moest omgooien. Zo voelde dat in hun geval. Als een beangstigende 'wedergeboorte', waarbij ze in een wereld terecht zouden komen waarin ze weer opnieuw moesten leren lopen.

 

Inmiddels kunnen we de rekening opmaken over twee jaar coronabeleid, en weten we allemaal dat de vaccins niet vaccineren. Wat nog buiten beeld is gebleven, en de belanghebbende autoriteiten zullen dat ook zo willen houden, dat is dat de 'data' die zijn verzameld in het Verenigde Koninkrijk en in Canada duidelijk laten zien dat de vaccins, statistisch gesproken, contraproductief zijn, als gevolg van 'Antibody Dependent Enhancement' (ADE). En de door een Amerikaanse rechter afgedwongen 'data-dump', waarbij alle documenten die ten grondslag lagen aan de goedkeuring van het vaccin van Pfizer uitwijzen dat men dat ook wist, en dat er grote problemen waren met de 'bijwerkingen'. Er is nu niemand meer in geïnteresseerd, want alle ogen en oren zijn gericht op Oekraïne en Rusland. 

 

Daar hetzelfde patroon, maar zo mogelijk nog versterkt. Zoals ik recent al noteerde in mijn kritiek op een 'nabeschouwing' van Michel Kerres, waarin hij trachtte alle gemiste signalen die Poetin de wereld instuurde sinds 2008 in kaart te brengen, maar dan nog steeds veel miste. Poetin, en tal van andere Russen, maar ook westerse 'geostrategen' van naam en faam waarschuwden voor deze oorlog waar we nu middenin zitten, waar reeds in 1994, bij de geboorte van Oekraïne voor werd gevreesd, en Poetin verwijst er nog eens naar tijdens zijn toespraak op 9 mei op het 'Rode Plein'. Maar wat zegt Wopke Hoekstra, onze minister van buitenlandse zaken? 'Fabeltjes'. 

 

Die strijd begint, Rusland maakt direct wereldkundig welke doelen het land wil bereiken. Maar de Wopkes van deze wereld zeggen: 'Fabeltjes'. Ze proclameren dat Rusland Kiev wil veroveren, en daar een vazal wil installeren. En als dat vervolgens dan niet gebeurt, omdat het wel het laatste is wat de Russen willen, dan schieten de Wopkes door, richting de sterren aan het firmament, en verzinnen ze de ene na de andere ontwikkeling die niet in de buurt komt van de realiteit, maar op geen moment bedenken ze dat het wellicht toch beter was geweest om te luisteren, en even te wachten met praten en handelen op basis van je eigen Wopkewietje-fantasie.

 

Neem die ministers van buitenlandse zaken en van oorlog van het Verenigd Koninkrijk. Die raaskallen aan één stuk door. Ben Wallace, de minster van oorlog van de Britten, wist vooraf al wat Poetin zou gaan zeggen op het Rode Plein. Algehele mobilisatie, en dreigen met kernwapens. Er zouden ook minder militairen zijn, en minder tanks en pantservoertuigen, want die waren allemaal nodig voor de strijd in Oekraïne, waar de Russen praktisch door hun materiaal heen waren. Niet één element van die predictie werd bewaarheid. Honderd procent de plank misgeslagen, terwijl het je beroep is om te weten wat 'de vijand' doet. Dat is toch geweldig knap. Commentatoren zagen de nieuwste tank weer terug op het Rode Plein, en merkten zuinigjes op dat die nog niet in Oekraïne was gesignaleerd. Moest al dat wapentuig niet naar het front om te zorgen voor wat meer tempo? De Wopkes begrijpen het niet. Wat is er aan de hand met Poetin? Is hij ziek? Ze staan hem vol op zijn gezicht te timmeren, en hij reageert amper. 

 

Steven Derix, die voor NRC een verhaal mocht schrijven over de viering van de overwinning op nazi-Duitsland zoals die op het Rode Plein werd gevierd, meende dat Rusland in Oekraïne de ene nederlaag na de andere te verwerken krijgt, waardoor er dit jaar helemaal niks te vieren valt. Larry Johnson (bijvoorbeeld) ziet iets totaal anders. Anders dan Derix houdt hij echter wel een slag om de arm, omdat bepaalde informatie die hij gebruikt Russische propaganda zou kunnen zijn. Maar Derix kent dat soort reserves niet. Die kwebbelt 'Kiev' en 'Londen' en 'Brussel' en 'Washington' na, alsmede het propagandakanaal van de NAVO 'Bellingcat', en het komt niet bij hem op dat het wellicht 'gekleurd' zou kunnen zijn. Om niet te zeggen: Volledig bezijden de waarheid. Dikke Duim. 'Bagdad Bob'. 

 

In de Verenigde Staten schorten ze de coronahulp op om meer wapens te kunnen kopen voor Oekraïne, waarvan het overgrote gedeelte nooit de militairen aan het front bereikt, omdat ze dan al vermalen zijn tot schroot door Russische raketten. Die zouden op zijn, volgens de Britten, maar toen Charles Michel even een kijkje ging nemen in Odessa, moest hij de schuilkelder in, terwijl Russische hypersone raketten een geïmproviseerde opslag voor wapens in een hypermarkt verwoestten. Een gepensioneerde Amerikaanse generaal, ooit commandant van de US Special Operations Command in Europe, Mike Repass, wil dat de NAVO 40.000 militairen beschikbaar stelt voor het Oostfront, want de Oekraïners zijn op. Bijna drie weken voor Rusland tot een gewapende interventie overging nam de Rada in Kiev een wet aan die dat mogelijk maakt. Maar de Wopkes aarzelen nog. Ze willen wel oorlog, maar zelf atoombommen terugkoppen is ook weer zoiets. En Poetin zou het misschien niet begrijpen als de NAVO de wapens op zou nemen tegen Rusland. Zo gek…….

 

Go BackComment