Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Slijtageslag

Mijn jongste kleindochter vroeg zich af waarom je moest werken als je jong was, en permanent met vakantie mocht als je oud en versleten bent.

 

Konden we dat niet beter omdraaien? Een bijzonder valide observatie in het huidige tijdsgewricht. En mijn pleidooi voor een 'Basisloon' (AOW voor iedere volwassene met een Nederlands paspoort) sluit daar in feite ook bij aan. Ik zou dolgraag zien dat allerlei mensen met een 'BullShit-baan' veel vaker iets leuks voor zichzelf gingen doen, inplaats van anderen te pesten en te belasten. Vele malen goedkoper als alle uitkeringen, subsidies en door de overheid bekostigde onzin accuut geschrapt worden, bij een sterk vereenvoudigde regelgeving, en handhaving zonder aarzeling. En een lonende vergoeding voor geleverde arbeid.

 

Er zijn banen die je alleen kunt doen als je in de kracht van je leven bent, en als dat werk je passie is dan moet je niet wachten tot die deur in het slot is gevallen. Maar er zijn ook beroepen die je tot aan je dood kunt volhouden, zoals 'Leuterkous' in de media, of 'Vergadertijger', en in die sectoren zie je geriatrische patiënten en 'vroeg oud geworden medelanders' in 'praatprogramma's' aanschuiven. Van die types die van geen wijken willen weten, en maar doorgaan met geld binnenharken op functies waar ze vooral verschrikkelijk in de weg zitten. Sommigen worden op zeer hoge leeftijd zelfs nog president, wat koddige momenten oplevert als ze van vliegtuigtrappen storten, niet meer weten wie ze zijn, of waar ze zich bevinden, en niet meer uit hun woorden kunnen komen, of aantoonbare wartaal beginnen uit te slaan omdat hun geheugen poreus is geworden met de jaren, maar levensgevaarlijk voor de wereldbevolking. 

 

De noodzaak om te werken alvorens op je lauweren te kunnen rusten stamt uit de tijd dat nagenoeg alle arbeid verband hield met productie van goederen, of het transport en de handel. 'Dienstverlening' was een aanhangwagentje, een 'side-show', en een last voor de productieve sector. Automatisering en robotisering verdringen de 'arbeider', de productieve medemens, maar in Nederland is de belangrijkste oorzaak van de erosie van de 'arbeid' niet daarin gelegen. De oorsprong van de erosie in Nederland vinden we in de keuze van de politiek om de 'arbeid' die samenhangt met productie te exporteren naar 'Lage Lonen Landen', eerder dan automatisering en robotisering. 'Arbeid' in de transportsector, de havens, de luchtvaart, het wegtransport en de distributiecentra explodeerde daardoor juist, omdat alles wat we nodig hadden uit andere landen moest worden aangevoerd. 

 

Evident stamt die keuze uit de tijd dat niemand zich nog zorgen maakte over het klimaat, en bovendien was Nederland een 'gasland' dat leuk verdiende aan de levering van fossiele brandstoffen. Door producten die andere landen leverden te belasten, via een steeds fijnmaziger web van regeltjes, kosten, accijnzen, léges, opslagen, onzinnige verplichtingen, en torenhoge kosten voor 'marketing', roomden we de inkomsten van die productieve landen af ten bate van onszelf. Daarnaast waren er 'investeerders' die in die 'Lage Lonen Landen' de rechten verwierven op de productiemiddelen (fabrieken, grondstoffen), en direct de winst afroomden ten bate van zichzelf, maar daar ziet ons land als regel niks van terug, omdat die bedragen in belastingparadijzen worden gestald, of worden gebruikt voor de uitbouw van het bezit van betrokkene, en luxe-goederen in zonovergoten paradijzen. Om die reden ontwikkelde Nederland zich tot een belastingparadijs voor de megalomane grootverdieners en multinationals, voor wie geheel andere 'tarieven' gelden dan voor u en voor mij. Maar na de grootschalige diefstal van Russisch vermogen, en daarvoor al van Iraans, Syrisch. Libisch en Venezuelaans vermogen door westerse landen, begrijpt iedereen in de hele wereld dat je beter geen gebruik kunt maken van westerse banken en financiële instellingen, dus dat loopt ook op zijn eind.

 

Dat systeem is het 'Financieel Kapitalisme', dat parasiteert op de 'Industrieel Kapitalistische' landen. Wat goed gaat, tot de 'Industrieel Kapitalistische' landen er genoeg van krijgen dat 'Waterhoofd' in leven te houden, wat gebeurt als de parasieten overvragen, en in die fase zitten we nu. In de natuur zijn parasieten niet per definitie slecht, maar wel als ze het organisme dat hun donor is niet met respect behandelen, en roofbouw plegen. Maar wat nou als de donor niet langer een organisme is, maar een robot? Wat nou als de 'Lage Lonen Landen' ook automatiseren en robotiseren, en hun eigen 'Waterhoofd' beginnen te voeden met de productie van het geautomatiseerde, gerobotiseerde productieproces? Wat nou als geen sterveling nog kan concurreren met de robot op de 'werkvloer'? 

 

In die situatie is het bezit van de grondstoffen, nodig om dat productieproces van de vereiste bouwstenen te voorzien, cruciaal. Dat is iets waar mensen als Willem Middelkoop, en ondergetekende, maar verrassend weinig 'mainstream' economen, al vele jaren op wijzen. Hoe leid je een fase waarin 'Leasure' de norm wordt, omdat alle productie door geautomatiseerde en gerobotiseerde processen wordt verricht, die inmiddels tevens hun stempel op de 'dienstverlening' gaan drukken, en ook daar tot verlies van 'arbeidsplaatsen' leidt, in goede banen? Welke opties zijn er? 

 

Omdat de mens strikt genomen niet langer nuttig en nodig is, en je zelfs de conclusie kunt trekken dat de mens als soort een parasiet geworden is die de (geautomatiseerde, gerobotiseerde) productieve sector tot last is, waardoor grondstoffen worden 'verspild' om hen in leven te houden zonder direct nut, kun je op de gedachte komen dat het tijd wordt voor het 'uitdunnen' van de menselijke soort, opdat er voor de 'intelligente bedenkers' van die 'Oplossing' meer overblijft. Klinkt als? Als 'Holocaust', inderdaad, dus dat moet je verstandig aanpakken en maskeren. Eindeloze oorlogen. Geprogrammeerd 'termineren' door de verspreiding van een gevaarlijk virus dat je ergens in een laboratorium hebt laten ontwikkelen, gevolgd door de mondiale verspreiding van een vaccin dat niet vaccineert, maar wel bijwerkingen heeft waardoor mensen plots dood neervallen, of andere kwalen ontwikkelen die hun levensloop significant bekorten. Het stichten van deprimerende chaos, een onveilige leefomgeving, en het aanbieden van bevrijdende euthanasie en gratis abortussen. Het bieden van 'hulp' tot een land er volledig afhankelijk van is geworden, en dan met een smoes ('sancties') de stekker eruit trekken, zodat honderdduizenden van honger en gebrek omkomen. 

 

Dat is het patroon dat meer en meer mensen zien, waarbij het mijn standpunt is dat er geen regie op zit, en dat velen die cruciaal zijn voor het welslagen van zo'n macabere ontwikkeling oprecht de 'Beste Bedoelingen' hebben. Ze pleiten voor oorlogen, sancties, verplichte vaccinatie, grootschalige vernietiging van de welvaart, en tirannieke repressie van dwarsliggers, terwijl elke handeling bijdraagt aan het vergroten van de chaos en de maatregelen die ze erdoor drukken het leven er minder aangenaam op maakt. Met andere woorden, ik accepteer dat er mensen zijn die cynische plannetjes maken om de wereld te verlossen van velen van ons, maar in de uitvoering is het geen gecontroleerd proces. Het gaat niet verder dan 'faciliteren'. Wie er komen te overlijden, Israëli's of Palestijnen, Oekraïners of Russen, Iraniërs of Chinezen, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar met behulp van 'Artificial Intelligence' kunnen de mensen die menen dat we met teveel zijn gemakkelijk verrassend effectief worden, en zelf ook het slachtoffer worden, en worden uitgegumd 'voordat het hun tijd is', omdat de 'computer' een stuk slimmer is dan zij. 'I'm sorry Dave, I can't do that.'

 

Waar ik in het verleden mijn gedachten liet gaan over deze problematiek stelde ik voor om niet de weg te gaan van pogingen om de aanwas van de mensheid tot staan te brengen, maar om andere planeten te 'koloniseren', en te zoeken naar mogelijkheden om mensen op, of onder water te huisvesten, bij het gelijktijdig beperken van de afhankelijkheid van 'arbeid' als noodzakelijke voorwaarde om te mogen leven. Dat laatste om te voorkomen dat we elkaar bezig gaan houden met de meest onzinnige, grondstoffen vretende activiteiten en opgelegde verplichtingen, en dat vervolgens 'werk' noemen, waar we een vergoeding voor verwachten. Ik zat naar 'GoedeMorgenNederland' te kijken, zoals ik wel vaker doe om de bevestiging te krijgen van mijn indruk dat het niet goed gaat met ons. En daar was Carla Joosten te gast die parlementair verslaggever is bij Elsevier, en die ons opmerkzaam maakte op het feit dat het haar van Wilders anders zat. Tevens zagen we Esther Ouwehand van de 'Partij voor de Dieren', die een lans brak voor het bij wet verbieden van 'open vuur', en het onvermijdelijke 'MeToo'-slachtoffer Han ten Broeke die, zonder 'skin-in-the-game', slap zat te kletsen over de vraag of een 'Staakt-het-Vuren' in Gaza nou wel of niet 'verstandig' was. Met tussendoor nog een 'reportage' over een 'zielige dieren boerderij', waarbij een paard eerst het kruis van de eigenaresse likte, en daarna haar borsten, maar wie het geld ophoest voor die liefdadigheid werd er niet bij vermeld. Ik vrees het ergste. 

 

Laten we ophouden met elkaar, en onszelf te besodemieteren. Er is nog heuse arbeid, maar het is een schaars goed aan het worden, en het wordt rap schaarser als de transportsector verder wordt geautomatiseerd en gerobotiseerd, wat geen jaren meer gaat duren. Voeg daarbij de kaalslag van wat er rest van de industriële en agrarische activiteit, en de pogingen om de transportsector om zeep te helpen tot er op Schiphol nog slechts ruimte is voor het privévliegtuig van Frans Timmermans, als hij weer eens nodig is voor een toespraak in Malaga, en dan hoop ik dat er met de verkiezingen toch echt iets radicaal gaat veranderen, anders heeft mijn kleindochter ook geen werk meer als ze op leeftijd is. En geen leven vóór die tijd. 

Go Back

Comment