Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Schade

Laten we het eens hebben over schade.

 

Vanochtend, 16 mei, werd aangekondigd dat de Ketheltunnel, wegens personeelsgebrek, afgesloten was voor het verkeer. Na de spits vond Rijkswaterstaat toch iemand om naar de bewakingscamera's in de tunnel te kijken. Hoe groot de economische schade is valt niet te becijferen. Eerder in de week was er onverwacht een enorme chaos op Schiphol door 'capaciteitsproblemen', en werden huldigingen van voetbalteams verplaatst naar het eigen stadion wegens personeelstekorten bij bewakingsdiensten.

 

Alle ondernemers die ik spreek klagen steen en been over personele problemen, nadat velen gedurende de twee voorafgaande jaren noodgedwongen personeel moesten laten gaan (geen verlenging van het contract), of zelfs moesten ontslaan uit vaste dienst. Een groot gedeelte van de stress nu wordt veroorzaakt door de chaos die het gevolg is van problemen bij andere bedrijven, en bij overheidsdiensten. Degenen die niet kunnen leveren claimen overmacht, en weigeren op te draaien voor de schade die ze toebrengen aan afnemers en particulieren. 

 

Schade is, geprojecteerd op de welvaart van een land, een 'drag'. Een remmende factor. Als u schade rijdt met uw auto, heeft het bedrijf dat de schade moet herstellen werk. Bent u voor die schade verzekerd, dan hebben employees van de verzekeraar, en eventuele tussenpersonen, werk. Maar er wordt niet iets nieuws geproduceerd. Wat er al was wordt hersteld. Als u uit eigen zak moet betalen voor die schade, dan is dat geld besteed, en kan het niet nog eens worden uitgegeven. Voor u persoonlijk is het een rem op uw 'potentie'. U wordt niet welvarender, maar een stukje armer. 

 

'Kringloop-economen' halen de schouders op. Ze zien de werkgelegenheid als gevolg van die schade als positief, en richten zich op de 'omloopsnelheid' van het geld als graadmeter voor de gezondheid van de economie. Het schadeherstelbedrijf, en de mensen die werken bij de verzekeraar, hebben immers 'werk'? Door die bril bekeken is schade juist een geweldige opsteker voor de economie. En door die bril bekeken was de corona-pandemie (of liever het beleid waardoor alles krakend tot stilstand kwam), en is het sanctie-beleid tegen Rusland en uiteenlopende andere landen, maar ook de oorlog in Oekraïne, en alles wat daar mee samenhangt, en alle wanbeleid van de overheid, een ware zegen voor de economie. Ik bestrijd dat.

 

De problemen op het personele vlak nu, in Nederland en elders in de westerse wereld, zijn geen bewijs voor economische groei. Sterker nog, veel mensen die nu werk hebben zijn niet eens bezig met repareren, maar met dat wat nog functioneert kapot te maken. Zonder zelf te beseffen dat ze puur destructief bezig zijn. Sterker nog, als ze hun werk goed doen, conform hun taakopdracht, dan worden ze er riant voor beloond, en maakt het bedrijf waarvoor zij werken meer winst dan ooit, of krijgt de partij die hen op pad stuurde om elders de boel plat te bombarderen meer stemmen. 

 

In eerdere bijdragen heb ik wel eens het volgende voorbeeld gegeven: Een bedrijf dat gevels reinigt doet zijn werk uitstekend. Maar op zeker moment zien alle gevels er picobello uit, en zijn de graffiti-kunstenaars zozeer ontmoedigd dat ze er de brui aan geven. Daardoor kijkt dat bedrijf in een diep zwart gat, omdat er geen opdrachten meer binnenkomen. De 'oplossing'? Zelf graffiti-spuiters betalen om gevels te bekladden. Economisch puur destructief, vanuit mijn kijk op de economie, en zoals Adam Smith en de 'klassieke' economen er tegenaan keken, want de 'Wealth of the Nation' raakt achterop. Maar 'Kringloop-economen' zien het probleem niet. Geniaal! Niet helemaal legaal wellicht, maar prima voor (hun idee van) de economie. 

 

Langs diezelfde route is de productie, het transport, en de distributie van drugs een geweldige opsteker voor de 'Kringloop-economie', en vandaar ook dat westerse landen hun rekenmethode voor het bepalen van het nationale 'GDP' hebben aangepast om criminele activiteiten als een grote, dikke, vette 'Plus' bij te kunnen schrijven, terwijl Adam Smith en ondergetekende het beschouwen als een 'drag'. Als een grote, dikke, vette 'Min'. 

 

Parasieten zijn in de natuur niet louter schadelijk. Maar als het organisme dat ze nodig hebben om zichzelf te voeden sterft, zijn zij ook gezien. Mensen die de kost verdienen als medewerker van een schadeherstelbedrijf, of functionaris van een verzekeraar typeren als een 'parasiet' helpt niet als je op zoek bent naar begrip wanneer je waarschuwt voor de last van niet-productieve sectoren in de economie. Ik hoop dat u begrijpt dat ik er allerminst op uit ben om u te schofferen. In de praktijk is het nog niet zo eenvoudig om klip-en-klaar te wijzen naar iemand en uit te spreken dat diegene een 'BullShit-Baan' heeft. 

 

Er zijn mensen die zelf weten dat niemand hen zou missen als ze weg zouden vallen uit een organisatie, en die innovatief te werk moeten gaan om ervoor te zorgen dat ze niet ontslagen worden. Verreweg de beste manier is zorgen voor 'politieke vrienden', die kunnen zorgen voor wetgeving. Wetgeving die dicteert dat er een controleur dient te zijn die de controleur controleert. Plus een weelde aan administratie, die gecontroleerd, geadministreerd, en gearchiveerd dient te worden, waarvoor databases moeten worden aangelegd, waarvoor serverruimte moet worden gecreëerd, die moet worden onderhouden. En voor je het weet hangt er aan één 'Brugwachter' (tunnel-employee) een complete orgie aan 'nietsnutten'. Elk van hen beter betaald dan de 'Brugwachter' (tunnel-employee). Daarbij komt dat je door alle wet- en regelgeving niet zomaar iemand 'van de plank kunt trekken' om op 'de knop' te drukken als de brug open moet, of de tunnel dicht. Die man of vrouw moet 'geschoold' zijn, en geselecteerd op grond van in de wet vastgelegde criteria. Sekse is belangrijk. Seksuele voorkeur. Leeftijd. Kleur van de huid. Het moet geadministreerd, gecontroleerd en gearchiveerd worden. 

 

Aan het 'gelul' over de sluiting van die Ketheltunnel, op de televisie, in de kranten, in vergaderingen, en bij 'meldkamers', hebben zoveel mensen geld verdiend, dat je er met gemak een heel leger tunnelbewakers van had kunnen betalen, en dik geld over had gehouden voor belangrijke investeringen. Dat is dan los van de directe economische schade als gevolg van die sluiting zelf. 

 

De ene na de andere bank, investeerder, en meer 'klassiek' denkende econoom ontdekt dat de 'sancties' tegen Rusland niet het effect hebben dat de 'Kringloop-meute' ervan verwachtte. Sterker nog, dat de chaos in ons deel van de wereld die er het gevolg van is, waardoor iedereen 'werk' heeft, omdat alles in het honderd loopt, ons de kop gaat kosten als we kijken naar de welvaart. We zijn nog láng niet zo ver dat we begrijpen wat Jan Schaefer's onvolprezen: 'In gelul kun je niet wonen' in praktische zin betekent, maar daar gaan we achter komen. Het wordt een extreem pijnlijke les, zo valt te vrezen. De kosten die ondernemers nu moeten maken om de consequenties van het wanbeleid van de overheid te compenseren verhalen ze op de klant. Dat leidt tot de inflatie die al niet meer te stuiten is. En daar komt dan bij dat de 'sancties' die de overheid heeft opgelegd aan leveranciers van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten, die essentieel zijn voor het overeind houden van de échte economie, de prijzen door het dak jagen.

 

De Roebel is sterker dan ooit. Productieve landen nemen maatregelen om de eigen bevolking te beschermen tegen parasieten. 'Supply-Chains' zijn wereldwijd onherstelbaar beschadigd. En in het westen reageren we door flink te investeren in meer 'Gelul', en in dingen die 'BOEM!' zeggen, om zo nog véél meer schade te veroorzaken. De dame die we hebben aangesteld om ervoor te zorgen dat het financieel niet compleet uit de klauw giert in ons land maakt zich druk over de terugkeer van het programma 'VI' en Johan Derksen op de buis. Een programma waar ze zelf eerder 'nog nooit van gehoord had'. Die hele show bezorgt voor- en tegenstanders van Derksen en zijn kornuiten enerzijds, en de politica anderzijds, ook weer 'werk'. Maar het houdt de kachel van ons land niet brandend. 

 

Nog niet eens zo héél erg lang geleden begreep iedereen in Nederland meer van economie dan nu, ondanks een (gemiddeld genomen) lager opleidingsniveau, omdat iedereen was doordrongen van het 'Schadebeginsel'. Gekoppeld aan individuele verantwoordelijkheid. 'Als je iets stuk maakt, ben jij op slag de 'eigenaar', en moet je betalen'. Door schade meer en meer over te hevelen naar het collectief, liep het gierend uit de klauw. Bepaalde schades die niet 'toegewezen' kunnen worden, omdat ze een 'lotsbeschikking' zijn, moet je bij voorkeur collectief afdekken. Maar dat hele principe hebben we verlaten, en ingeruild voor een systeem van administratieve willekeur en corruptie, waardoor je niet eens meer weet waar je voor verzekerd bent, en bij welk loket je moet zijn om schade te verhalen. In mijn vorige bijdrage schreef ik over 'Defensie'. Een collectieve verzekering om het land te beschermen tegen een agressor. Op het moment dat die investering wordt gebruikt om 'pro-actief' wereldwijd militair in te grijpen, is het hek van de dam. Toen daar in 2008 bovenop kwam dat we de frauderende banken moesten redden, en er niemand verantwoordelijk werd gesteld voor die fraude met 'Credit Default Obligations', omdat alle bestuurders, controleurs, administrateurs en beheerders tonnen boter op hun hoofd hadden, begaf de dam het ook. 

 

Over de hele linie zien we nu hoe de parasieten het kaalgevreten kadaver van een welvarende samenleving achter zich aan sleuren, terwijl ze in toenemende mate elkaar de hersens beginnen in te beuken. Inplaats van nu radicaal, en rationeel, de tering naar de nering te zetten, en terug te keren naar de basis, doen we echt alles fout wat we maar fout kunnen doen, als herstel van de welvaart het doel zou zijn. Daarom houd ik op mijn blog ruimte voor de mogelijkheid dat er lieden in leidinggevende posities zitten die herstel van de welvaart als streven onbespreekbaar vinden. Verdeeld over 'Zwevers' die al doende de 'Planeet' hopen te redden, terwijl ze exact doen wat ze niet zouden moeten doen, als ze er nog eens goed naar zouden kijken. Zoals overschakelen op LNG, en oorlogen uitlokken en aanwakkeren. En anderzijds cynici die op zoek zijn naar meer voor zichzelf, waardoor er voor de rest (voor u en voor mij) niet genoeg overblijft om de welvaart weer op het oude niveau te brengen. Sterker nog, er moet nog véél meer worden 'verminderd', 'bezuinigd', 'omgebogen' en 'ingeleverd' om hen nog rijker en machtiger te maken dan ze al zijn. Maar verreweg de belangrijkste groep die het verziekt voor ons allen is gewoon incompetent. Ze zijn 'Chef' van de 'Brugwachters', met verantwoordelijkheid over de controle, ook op de controleurs, de administratie, de archivering, en het onderhoud aan de 'servers', maar ze weten niet wat 'Open' en 'Dicht' bij de knop op het bedieningspaneel betekenen. Hoe een 'server' werkt weten ze ook niet, en hun eigen administratie hebben ze uitbesteed, net als de zorg voor de kinderen, wegens tijdgebrek, omdat het vergaderen al hun tijd opvreet.

 

Bij de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland' waren twee dure lobbyisten te gast. De onvermijdelijke Han ten Broeke, en Menno Snel, voorzitter van de gaslobby 'NOGEPA' (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie), die aankondigde dat er een naamsverandering aan zat te komen, 'Element-NL', om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst nog konden parasiteren.

Go BackComment