Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Hoe zit het nou écht?

Maar hoe zit het dan wel?

 

Soms kun je de mening van iemand pareren met een snelle rectificatie. Veel vaker is dat niet het geval, omdat hun mening verwijst naar een complex systeem waar zij zelf, en wij, slechts beperkt zicht op hebben. Er zijn mensen in de media, en in de politiek, die erin grossieren anderen uit te maken voor 'Dom'. Waarmee ze bedoelen dat degene die ze verwijten maken ongeïnformeerd zijn, een gebrekkige educatie hebben op dat punt, of over de hele linie, en daardoor onverantwoorde uitspraken doen. Zij zelf zijn óf 'expert', of ze 'kennen' mensen die doorgaan voor 'expert'. Maar geen 'lastige' vragen stellen, want dan vallen ze door de mand. 

 

Zelf verwijs ik met grote regelmaat naar 'Stupiditeit' zoals gedefinieerd door de economische hoogleraar Cipolla, die benadrukte dat het geen functie is van 'IQ' of opleidingsniveau/kennis. Bij hem, en bij mij, verwijst het naar de keuzes die mensen maken die nadelig zijn voor henzelf, én voor de gemeenschap, ongeacht hun status, 'IQ' of opleiding. Dat iemand iets niet begrijpt, is geen schande, en het is beschamend als je dergelijke mensen uitmaakt voor 'Dom', als je het zelf ook niet weet, of niet uit kunt leggen hoe het dan wél zit. Indachtig de wijsheid: 'Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden'. 

 

Op een vluchtig en 'snel' medium als 'X' kom je een weelde tegen aan 'stellingen' en generalisaties, en ook op een blog als dit kom ik er niet onderuit bochten af te snijden. Veelal op grond van de aanname dat iemand die hier al veel langer meeleest al wel is tegengekomen welke bronnen die stelling schragen, maar uiteraard zijn er altijd ook nieuwkomers die denken: 'Waar hééft hij het over?!?

 

Vanochtend was het weer volop kermis op 'X'. Een rechtbankverslaggever veegde Raisa Blommestein, een Nederlandse juriste en TV-presentator, de mantel uit omdat ze afgaf op het 'Opwarming van de Aarde'-verhaal in de media, waarin veel aandacht voor de problemen met droogte, terwijl het uitgesproken fris en nat is. Hij maakte haar uit voor 'Dom'. Ten eerste claimde hij dat de journalisten in 'de media' er in laatste instantie niks mee te maken hadden, omdat ze alleen maar 'experts' citeerden. De journalist als een hersenloos doorgeefluik? Nee, de journalist selecteert welke 'experts' hij of zij aan het woord laat, en welke niet. Hij of zij verheft hen tot 'expert' onder de 'experts'. Maar dan moet het verhaal wel kloppen. Dan moet het wel warm en droog zijn. Anders heb je iets uit te leggen. 

 

In dezelfde dogmatische lijn een verzuchting van een 'Klimaat-politica' die geplaagd wordt door critici die haar wijzen op koud en nat. Die 'Sukkels' moet ze steeds uitleggen dat er een verschil is tussen het 'Weer' en het 'Klimaat'. Ja, dat is een open deur, waar het 'Weer' lokaal is, en tijdelijk af kan wijken van het langjarige gemiddelde. Maar waar het 'Klimaat' in feite 'gestapeld Weer' is, en wereldwijd, zegt het wellicht wel iets over de trend. Die kan afwijken van wat de 'Modellen' zeggen. Door onjuiste aannames in die 'Modellen', die teveel gefocust zijn op aspecten die in de complexe realiteit met zonneactiviteit, tectonische bewegingen en vulkaanuitbarstingen, boven en onder water, en onvoorspelbare veranderingen in de zeestromen, mogelijk minder belangrijk zijn? Of door onnauwkeurigheden in de 'metingen', zeker waar die honderden jaren teruggaan. Of door onvoldoende 'meetpunten'. Of door de lokatie van die 'meetpunten', als er eerder een bos stond, en nu een veld vol zonnepanelen. Ik zeg niet dat ik het beter weet! Ik zeg alleen dat de 'Modellen' niet meer zijn dan modellen, en dat daarin zekere 'waarden' die van doorslaggevend belang zijn ten onrechte 'constant' worden gehouden, of worden ingevoerd als een variabele met 'aangenomen' trends die helemaal niet overeen hoeven te komen met de werkelijke ontwikkeling. 

 

Maar wat nog veel erger is, dat is dat al die activisten 'missen' dat hun gekoesterde oorlogen, en het opblazen van 'Northstream', met bijgevolg de noodzaak om 'LNG' per schip van ver te halen, waar het middels 'fracking' wordt gewonnen, een verwoestende uitwerking hebben op het bereiken van hun ambities op het gebied van 'Klimaatbeheersing'. En dat geldt ook voor wereldwijde 'weersbeïnvloeding' via 'seeding' van wolken om irrigatie van droge gebieden af te dwingen, velden vol zonnepanelen, parken vol windmolens, en gigantische volksverhuizingen. Begin daar niet over, want ze zijn op slag doof en blind. 

 

Laatste voorbeeld van 'gelul' is een politica uit diezelfde 'bezorgde Pseudo Linkse' hoek die een 'studie' aanhaalt waaruit volgens haar blijkt dat minder (rood) vlees eten beter is voor een mens. Gezond en gevarieerd eten is uiteraard gezond, en bij voorkeur vers. Maar je moet het wel kunnen betalen, en dan moet je niet de voedselproductie slopen, waardoor het 'schaars' wordt, en dus onbetaalbaar. Daarbij betrof het ook nog een Amerikaans onderzoek, in een land waar het vlees knijtervol zit met hormonen, waardoor die Amerikanen allemaal 'vierkant' worden, wat allerlei ziekten genereert of je organen belast, maar dat heeft dan weer niks met wel of geen vlees te maken. Ook de vele suikerhoudende dranken en 'candybars' waarmee ze hun karretje volladen, en een chronisch tekort aan lichaamsbeweging, en kwistig gebruik van verslavende medicijnen komt in de 'studie' niet terug. Dan vergelijk je dus Amerikaanse appels met Amerikaanse peren, en zegt dat al weinig, maar helemaal niets over Nederland. Daar dan beleid op baseren is absurd. 

 

Daarnaast heeft 'Pseudo Links' populistische campagnes opgestart in de strijd tegen wat zij nu ineens 'Boetes' noemen. Voorstellen voor BTW-verhogingen naar het gangbare tarief, en 'financiële prikkels' om langstuderen uit te bannen. Op de televisie was een vrouwelijke 'campagne-leider' te zien die speciaal ontworpen 'zuilen' had geplaatst om aandacht te vragen voor het enorme schandaal van de verhoging van de BTW op boeken. Ze was enorm opgewekt en vrolijk, wat een vreemd contrast was met 'boos' wat ze geacht werd te zijn. En elk geval van het overschrijden van de studienorm is uiteraard anders, maar wat heb je aan een norm als die zonder betekenis is? Als een manier om al dat 'demonstreren' voor zaken waar die studenten geen 'Skin in the Game' hebben tegen te gaan vind ik het geen slechte maatregel. En hoezo 'Boetes'? Daar is pas sprake van bij accijns en extra belasting om 'gedrag' te veranderen, maar niet als tarieven gelijkgetrokken worden, en 'rompslomp', en geitenpaadjes naar belastingontwijking daardoor verleden tijd zijn. Verschillende tarieven over verschillende producten die allen verkrijgbaar zijn bij één zaak werkt misbruik in de hand. 

 

Dat burgers belasting een 'Boete' noemen, die begrijp ik. Maar als politici van D66 daarmee aan komen zetten, terwijl het geld voor hun salarissen en onzinprojecten toch érgens vandaan moet komen, dan is dat tenenkrommend. Ik ben geen voorstander van een hogere belasting op boeken en cultuuruitingen, en zie het liefst een lagere BTW op alles, maar het moet uit de lengte, of uit de breedte. Ik koop nog steeds boeken, en ik ben dit weekend nog naar een heerlijke muziekavond geweest, met een 'afzakkertje' in de kroeg, en het deed mij pijn dat het geen 'uitverkochte zaal' was. Maar ja, 'Roland Garros' en 'Max in Canada', en straks het 'EK', dat zijn de 'killers'. Dus aan de 'aanbod kant' zal er wel pijn worden geleden als mensen gedwongen worden om keuzes te maken. Gaat mijn geld naar een boek, of een 'Live-Concert', of naar nóg een betaald 'Kanaal' op de TV? Kan ik het nieuws niet beter van 'X' halen, en mijn abonnement op de 'Oekraïne-en-Klimaat-Bode' opgeven? Geef ik mijn lidmaatschap van de 'Oekraïne-en-Klimaat-Partij' eraan om tenminste af en toe naar een goed concert te kunnen, en gewoon boeken te kunnen blijven lezen? Uiteindelijk allemaal luxe, welbeschouwd. 

 

In complexe zaken heeft iedereen zijn eigen antwoorden die voor hem of haar valide zijn, dus daar moet je je als overheid niet eens mee willen bemoeien. Houd het simpel, voorkom gesjoemel, en als je iedereen wilt laten overschakelen op elektra, zorg dan minimaal voor een robuust netwerk en stabiel aanbod van stroom tegen een concurrerende prijs. En ga niet mensen die je erin hebt geluisd met aantrekkelijke tarieven en subsidies daarna 'Beboeten' door het contract tussentijds te veranderen en hen het vel over de oren te stropen, met een sardonische grijns op je gezicht. En juichen bij zetelverlies, omdat je door een sluwe fusie nog nét meer zetels in een zinloos, maar lucratief 'parlement' hebt weten te scoren dan je belangrijkste tegenstrever, die er vijf won. Het is geen 'Batman'-film, waarin je de rol van de 'Joker' mag vervullen, en de meeste mensen die niet gestraft zijn met 'D66-onderwijs' kunnen nog wél lezen en rekenen. 

 

Hoewel het bovenstaande kritiek bevat over (Pseudo)-'Links' leunende mensen, betekent dat natuurlijk allerminst dat 'Rechts' leunende mensen of 'Centrum' types geen enkele blaam treft.

Go Back

Comment