Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Afleiding

Op zeker moment heeft verder praten geen zin meer. 

 

De ander wil niet luisteren, of jouw eigen communicatieve vaardigheden schieten tekort om voor het voetlicht te brengen wat je bedoelt, en wenst te bereiken. Of er zijn teveel onzekerheden om tot een vergelijk te kunnen komen. Waar iemand weigert te luisteren is dat niet in alle gevallen een kwestie van pure onwil. Veel vaker liggen de individuele belangen ver uiteen, en is er geen modus om een werkbaar compromis te bereiken. 

 

Hoe moet je dan verder?

 

Dat verschilt per geval. Hier op dit blog betoog ik dat we beter wat vaker de schouders op kunnen halen, om de 'Markt' te laten beslissen. Maar er zijn zekere 'Rode Lijnen' die je simpelweg moet respecteren, van beide kanten. Minder kun je niet tolereren, en meer kun je niet eisen, anders vloeit er bloed, en gaan er dingen die je lief zijn kapot. Dat is het traditionele uitgangspunt. Tevens heb ik op dit blog al veel geschreven over de achterbakse manieren om mensen zo ver te krijgen dat ze zwichten, waar ze achteraf beslist enorme spijt van krijgen, maar dat is dan te laat. Reclame, propaganda, 'nudgen', en 'ephemeral messaging' zijn 'wetenschappelijk' ontwikkelde, en daarna nog verbeterde technieken om mensen te verleiden om keuzes te maken die in strijd zijn met hun eigen belang. En veelal ook in strijd met het collectieve belang, waardoor die mensen in de context van de 'Five Laws of Stupidity' uiteindelijk 'Stupid' zijn. 

 

Maar je kunt beter niet tegen iemand zeggen dat hij of zij 'Stupid' is, want dan weet je zeker dat het gesprek verder nergens meer toe zal leiden, en dat het lastig zal worden ooit nog weer de draad op te pakken. Hier op dit blog heb ik veel tijd en energie gestoken in benadrukken dat 'Stupid' in deze context geen stigma is, en dat iedereen in een bepaalde situatie 'Stupid' kan zijn. Volgens de auteur van dat boekje over die 'Vijf Wetten' is het zelfs zo dat hoog opgeleide mensen, met een oogstrelend 'IQ', verhoudingsgewijs vaker 'Stupid' zijn. Iets om mee te nemen in je overwegingen als je pleit voor het toekennen van meer gezag aan 'experts'. En me dunkt dat we de afgelopen twintig jaar volop leergeld hebben betaald in dat opzicht. Wat echter geen pleidooi is om de hoger opgeleide medemens, opgevoerd als 'expert' in discussies, op voorhand te wantrouwen. Natuurlijk niet. Maar de 'expert' moet wel bij machte zijn om ons te overtuigen, en wat hij of zij zegt moet verifieerbaar correct zijn, en geen gemakzuchtige 'consensus' binnen de 'peer group'. 

 

Hoe groter de vrijheid van het individu om keuzes te maken voor zichzelf, hoe groter de kans op brokken als hij of zij overwegend 'Stupid' is. Brokken voor hem of haar, en brokken voor de samenleving als geheel. Dat moeten we accepteren, zelfs al zagen we zelf al mijlen van tevoren aankomen dat het mis zou gaan. Maar we moeten vechten voor de vrijheid om ons te onttrekken aan de 'massapsychose', of 'consensus-dwang', zolang niet glashelder is dat we met ons gedrag absoluut zéker grote, onherstelbare schade aan anderen toebrengen. Ik ben blij dat ik niet gezwicht ben voor de druk, bijna dwang, om mij te laten vaccineren ten tijde van Covid, maar als u zelf blij bent met die vaccinaties, dan kan ik daar mee leven. Ik denk nog steeds dat we achteraf de conclusie zullen trekken dat mijn keuze beter was, generaliserend gesproken, maar wie ben ik om u op dat punt de les te lezen? 

 

Teveel politici zijn trots op hun 'dadendrang'. Ik verwijs u in dit verband graag naar Rob Jetten, en andere bestuurders uit die partij, die begonnen als 'Drammers', en nu openlijk zieltjes proberen te winnen door zich te presenteren als mensen die hun zin er ook hebben doorgedrukt bij de eerste gelegenheid. Zij wéten dat er geen steun was voor het beleid dat zij erdoor drukten, maar ze verwijzen naar de 'experts' die er meer verstand van zouden hebben dan de 'Populus', het 'Domme Volk'. En zij zetten zich verbeten af tegen partijen die wél luisteren naar de 'Man in de Straat', en die hun partijprogramma niet eens laten 'doorrekenen' door de 'experts'. 

 

Dat leidt onherroepelijk tot polarisatie, en 'Stupid' besluitvorming, zoals overigens tevens het geval is als de landelijke politiek in de greep komt van het 'Gezonde Volksgevoel'. Ironisch genoeg leiden beide benaderingen naar oplossingen die, historisch gezien, onderdak horen te krijgen in het ideologische domein van het 'fascisme'. Een hiërarchische schikking van de samenleving met bovenaan een 'elite' van betweters, en onderaan de 'loonslaven', keurig gerangschikt in een 'corporale' structuur. Daar zie ik geen heil in, en dan druk ik mij buitengewoon voorzichtig uit. Maar wat dan wel?

 

De structuur die gegarandeerd niet alle problemen de wereld uithelpt, en geen toegangsdeur biedt richting het 'Aardse Paradijs', maar oneindig veel beter is dan 'fascisme', is een structuur die gebaseerd is op onderlinge solidariteit die niet gebruikt wordt als een dwangmiddel, zoals bij GL/PvdA en andere uitgesproken 'Linkse' politieke partijen, maar als iets dat vanuit de mensen die de samenleving vormen en dragen tevoorschijn komt als je ruimte biedt voor dialoog en keuzevrijheid. Zo'n systeem wordt door velen 'democratie' genoemd, maar het betreft in laatste instantie eerder iets dat je 'sociale cohesie' moet noemen. Wat ons voert naar het besef dat er altijd verschillende culturen zullen zijn, met eigen normen en waarden, en dat die 'Multipolaire' wereld nooit een 'Unipolaire' wereld zal worden. Xi die op bezoek was bij Biden, en zijn schuifelende, en moeilijk uit zijn woorden komende Amerikaanse ambtsgenoot voorhield dat de wereld groot genoeg was voor landen met onderlinge verschillen en een andere 'mores', verwoordde het goed. Wat dus niet betekent dat het Chinese communistische model ook iets zou zijn voor ons land. En dat is ook precies wat Xi zegt. En waar het idee van de BRICS op is gebaseerd, als alternatief voor een 'WEF'-geleid 'Unipolair' protofascisme dat erop is gericht de solidariteit binnen landen tot de grond toe af te breken, mensen tegen elkaar op te zetten, en 'experts' de dienst uit te laten maken, terwijl de miljardairsclub en de banken zich ontfermen over alle bezit, en de zeggenschap over het gebruik ervan. 

 

Zoals eerder deze week uiteengezet leidt dat inzicht er bij mij toe dat ik bij de verkiezingen volgende week op de BBB ga stemmen, die de solidariteit die ik zou willen zien in het 'DNA' heeft zitten. Niet de van bovenaf opgelegde 'solidariteit' die neerkomt op de spreiding van de armoede, of de bereidheid om je hele inkomen, en dat van generaties na ons, af te staan ten bate van het behalen van 'klimaatdoelen', die door zich onfeilbaar wanende 'experts' zijn 'uitonderhandeld' op hun 'congressen', maar het besef dat we verloren zijn als we ons uit elkaar laten spelen door cynische machtswellustelingen, of veeleisende drammers. Of de BBB op 'winst' staat, of niet, en of ze mijn 'punten' allemaal in hun programma hebben staan, of goed hebben 'doorgerekend', is voor mij deze ronde minder belangrijk. Ik let hoe dan ook niet op 'peilingen', waar ik sterk het vermoeden heb dat die misbruikt worden om kiezers te 'nudgen', en eerlijk gezegd vind ik dat ze om die reden verboden zouden moeten worden. Ze leiden af, en corrumperen het politieke proces.

Go Back

Comment