Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitbreiding

Added an 'In English' page to this website. Articles in that section are not a direct translation of what is posted on the Dutch language blog. They are 'stand alone' contributions, borrowing from the main Dutch language blog. Contributions will be irregular, and cover various topics. Read the introduction on that page to learn more. 

Zoeken op dit blog

Gezellig

Hoe voorkom je dat mensen elkaar de hersens inslaan?

 

Er is niet één onfeilbare benadering. Om te beginnen tilt niet iedereen even zwaar aan de belangen die ons verdelen. En daarnaast is er het aspect van het temperament. Om met dat laatste te beginnen, onderscheiden we mensen die over elk verschil van mening ruzie maken, en hun gelijk willen krijgen, terwijl er ook mensen zijn die bij het geringste vermoeden van een meningsverschil roepen: ‘Laten we het gezellig houden!’ Over die laatste groep gaat deze bijdrage, maar de ‘stoorzenders’ die overal een aanleiding in zien om eens stevig op de vuist te gaan met hun medemens zijn uiteraard de ‘FireStarters’.

 

Recente bijdragen waarin ik mij afzet tegen het idee dat vrouwen betere leidinggevenden zijn omdat ze van nature ‘verbindende’ kwaliteiten hebben is niet ingegeven door ‘vrouwenhaat’, noch in strijd met het belang van leidinggevenden die uitslaande branden op tijd blussen. Ik hoop dat dat duidelijk is uit de bijdragen van mijn hand. Waar zit voor mij de pijn dan? Die zit ‘m in de verstoorde balans, en de giftige wijze waarop ‘Laten we het gezellig houden!’ berekenend wordt ingezet, door vrouwen én mannen om mensen met een oppositionele kijk op bepaalde zaken de mond te snoeren, nog voordat ze hun mening hebben kunnen geven. 

 

Sommige, zwaar getraumatiseerde mensen zijn hyper-allergisch voor conflicten, en als ze zelfs maar vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van onenigheid, roepen ze in paniek: ‘Laten we het gezellig houden!’. Die mensen hebben hulp nodig. Waarom? Omdat veel conflicten beter uitgesproken kunnen worden, voordat het ‘bijltjesdag’ is, en er doden vallen. Maar het ‘uitpraten’ moet je leren, en in laatste instantie moet je ook bereid zijn te accepteren dat de argumenten van een ander, en/of de feiten die hij of zij aandraagt, kwalitatief de betere zijn. Het betekent niet dat die ander ‘gelijk’ heeft, of de ‘waarheid’ spreekt, maar het is beter doordacht. Het is niet noodzakelijk dat je capituleert, want een compromis waar je allebei mee kunt leven, en een afspraak om de consequenties op een later moment nog eens te evalueren, als herziening nog mogelijk is, is alleen onredelijk als het evident is dat die ander feilloos weet hoe het zit, terwijl jij maar aan het ‘grabbelen’ was, of fantasten napraatte die jij voor experts hield, terwijl het ‘experts’ blijken te zijn. Als je dat niet begrijpt, kun je beter niet de leiding krijgen, en al helemaal niet in de buurt komen van de functie van minster van buitenlandse zaken, of premier, of president van een land.

 

Een leidinggevende die zelf geen belang heeft bij de uitkomst, of het compromis, kan zijn of haar gewicht in goud waard zijn door een verbindende rol. Daarmee doel ik op het scherpzinnig volgen van de dialoog, het ondervangen van drogredenaties, en het aanreiken van alternatieven voor de zekerheden waarmee de strijdende partijen schermen. Maar ook, en dat is van het grootste belang, het voorkomen van de stopzin: ‘Laten we het gezellig houden!’, strategisch gebruikt om iemand het zwijgen op te leggen. De leidinggevende zelf kan wel op enig moment vol op de rem gaan staan door de strijdende partijen te vermanen: ‘Laten we het gezellig houden!’, maar daarbij ga ik er vanuit dat die leidinggevende leiding geeft, en niet een betrokken partij is. De zogeheten ‘Onafhankelijke Voorzitter’, zeg maar. 

 

In het ideale geval hebben volwassen mensen die een conflict hebben geen ‘Onafhankelijke Voorzitter’ nodig, en lossen ze hun conflicten op volwassen wijze op. Ik hoop dat deze schets duidelijk maakt waarom ik er geen uitgesproken voorstander van ben om kinderen te ‘pamperen’, en Nederland in te richten als een ‘Kinderopvang’, geleid door mensen die de hele dag roepen: ‘Laten we het gezellig houden!’ En dat is dan een eufemisme. Los van de consequentie dat je kinderen langs die weg opvoedt tot hulpeloze schepsels die nooit volwassen zullen worden, leer je ze ook nog dat ze anderen het zwijgen op kunt leggen door te roepen: ‘Laten we het gezellig houden!, om vervolgens te doen wat ze zelf willen, zonder rekening te hoeven houden met een ander, wat catastrofaal afloopt voor het land als ze ‘positief gediscrimineerd’ op een station in de maatschappij zijn aangeland waar ze de macht hebt om anderen te dwingen. Ik vind dat zelf zo’n ‘Open Deur’, dat ik mij afvraag waarom ik hier nog een stukje over zou moeten schrijven? Maar overal om mij heen zie ik ‘Volwassen Kleuters’ met ‘Scheermesjes’ spelen, tot op het niveau van de ‘Wereldleiders’ en ministers van buitenlandse zaken aan toe. Doof en blind weigeren om in gesprek te gaan, en waar er toch gesproken wordt, is het louter voor de sier, en heeft men het over de ‘Goede Sfeer’. Ze hebben het ‘Gezellig Gehouden!’. En ja, er zijn akkoorden getekend, maar alleen om het ‘Gezellig te Houden’. 

 

Alle argumenten en ongemakkelijke feiten zijn omzwachteld door ‘verbindende’ teksten, en broeien in hun zwachtels door tot het kookpunt, gevolgd door ‘bijltjesdag’. Totdat de vlam in de pan slaat leven we in een droomwereld waarin de ‘Sfeer Goed’ is, terwijl er helemaal niets is opgelost. Sterker nog, als iemand volhardt in het vragen om aandacht voor zijn of haar argumenten, en ongemakkelijke feiten inbrengt, smijten we de deur in zijn of haar gezicht dicht, en gaan we verder met ons onbetekenende geleuter en onze nietszeggende akkoorden met louter ‘vrienden’. Hoe iemand bij zijn of haar volle verstand kan verwachten dat het eindresultaat de ‘Hemel op Aarde’ zal zijn, is mij een eeuwigdurende raadsel. Repressie, oorlog, moord en doodslag en stromen vluchtelingen zal je bedoelen. Leugens, schijnheilige, achterbakse plannetjes om anderen te manipuleren, om voorrang te krijgen omdat je zielig bent. Het Kleuterparadijs. 

 

Nergens is die giftige cultuur verder geperfectioneerd dan in de westerse politiek. Ik zag op YouTube een filmpje langskomen van een ‘overleg’ over de invoering van de ‘Digitale Euro’, en de uitfasering van ‘Cash’. Minister Kaag van Schuldzaken en Inflatie vertelde de aanwezige politici hoe die transformatie was ingekleed, waarop een geïrriteerde PVV-er de minister voorhield dat de volksvertegenwoordiging niet eens akkoord is met de uitfasering van ‘Cash’, en ook niets gevraagd is, terwijl hij vooral bezwaren zag, en meende dat het Nederlandse volk er niks van moet hebben, waarop de voorzitster de minister in bescherming nam met een variant op de volzin: ‘Laten we het gezellig houden!’ En als je nog een keer met je ogen knippert, dan is alle geld ‘Digitaal’, en eenvoudig door de overheid af te romen, of aan te vullen via de manipulatie van ‘Enen’ en ‘Nullen’ in een computerbestand, en vindt u zichzelf terug in een wereld met ‘Sociaal Krediet’, waarin u niets bezit, en u intens gelukkig bent, omdat als u dat niet bent u onmiddellijk tot de orde wordt geroepen: ‘Laten we het gezellig houden!

Extremisten

Als je normaal blijft doen, en je verstand blijft gebruiken, word je vanzelf een gevaarlijke extremist.

 

Bij de koffie en een paar crackertjes om de dag te beginnen kijk ik altijd naar de nieuwsbulletins, en krijg ik ook flarden mee van het programma van de Dames die op de Nederlandse Publieke Omroep ‘Goedemorgen Nederland’ presenteren, dat beter ‘De Wereld Draait Door’ zou kunnen heten, maar die naam was al vergeven. Zoals de regelmatige lezer weet geven die bulletins en het programma van de Dames mij op gezette tijden inspiratie voor mijn bijdragen hier. Zo ook vandaag, maar ik moet selectief zijn, want het aanbod is zo overweldigend, dat ik verder nergens meer aan toe zou komen als ik alle ‘BullShit’ hier tegen het licht zou moeten houden. 

 

Tegelijk, en dat is belangrijk voor de leden van de Tweede Kamer die op zoek zijn naar de voedingsbodem van ‘radicale elementen’ in ons land, die volgens hen, en autoriteiten die druk zijn met terreurbestrijding, via het internet het volk opzetten tegen de overheid, getuige de uitzending van ‘Goedemorgen Nederland’ van vandaag, donderdag 24 november, meld ik er maar even bij dat ik niet met de stoom uit mijn oren naar al die onzin zit te kijken, maar gelaten een spelletje ‘Patience’ speel, woorden leg in de ‘Wordfeud’ spelletjes die ik open heb staan, en/of met mijn vrouw dingen van belang voor ons en onze familie bespreek. ‘Multi-Tasking’ in optima forma, waarbij ik, indien nodig, zekere fragmenten later nog wel terugkijk om zelf geen onzin te verkopen. En ik zit ook niet met hartkloppingen mijn bijdragen voor dit blog  te typen, die inclusief ‘research’, nooit meer dan een ochtend van mijn tijd vergen, omdat het allemaal zo opzichtig en doortrapt is, danwel volslagen stupide, dat de woorden als ‘vanzelf’ uit mijn toetsenbord vloeien, omdat iemand die normaal is gebleven, en zijn verstand is blijven gebruiken, mij eigenlijk ook niet nodig heeft als bron. Mogelijk wel om verbanden te leggen, waar het ‘denken’ over de actualiteit niet om klokslag twaalf uur stopt, uiteraard. Ook als ik van resthout een kunstzinnige kerstboom aan het maken ben, of een etagere die uiteen is gevallen las zodat hij weer gebruikt kan worden, gaat het denken door. En ’s avonds zit ik niet naar een tenenkrommend ‘spelprogramma’ te kijken, maar luister, kijk en lees ik op het internet geselecteerde commentaren die mij bruikbare informatie verschaffen over de ontwikkelingen rond Oekraïne, en andere ‘brandhaarden’, of interessante onderwerpen. Dat selectieproces is rigide, in die zin dat als een commentator de hele boel bij elkaar liegt, ik op zoek ga naar een andere commentator. 

 

Met commentator doel ik hier niet op mensen die het nieuws ‘herkauwen’, maar die informatie opduiken uit verschillende bronnen, die ze ook met naam en toenaam noemen, en tonen, aangevuld met inschattingen over de betrouwbaarheid. Eigenlijk dus wat voorheen een journalist deed, maar die term gebruik ik niet meer voor die groep, omdat journalistiek is verworden tot propaganda. Zoals hierboven geschetst sla ik die propaganda niet over, want die wordt met elke nieuwe dag belangrijker als je wilt weten waar je medemens in ‘Godsnaam’ al die onzin vandaan heeft. Tegelijk, en dat benadruk ik hier ook voortdurend, zijn veel kwesties zo schrikbarend complex, dat mensen niet zozeer pure onzin verkopen, maar ‘shoppen’ in de verklaringen, om er één ‘politiek correcte’ verklaring uit te vissen, en zonder ergens nog over na te denken poneren dat hun verklaring de enige mogelijke verklaring is. Want deze of gene ‘expert’, of de overheid, of hun liegende ‘kwaliteitskrant’ zegt of schrijft het. En gaat het mis, dan ontslaan ze daar een onschuldige collega als zondebok, en door maar weer. In het verlengde van die observatie vraag ik u dan ook om mijn eigen ‘lezing’ van bepaalde ontwikkelingen niet te verheffen tot het ‘Laatste Woord’. Maar als die 'lezing' bij u exotisch overkomt, want in strijd met wat deze op gene ‘expert’, of de overheid, of uw ‘kwaliteitskrant’ u verkocht hebben, en de bewijzen rollen binnen dat mijn ‘lezing’ beter past op wat u waarneemt, gebruik het dan als een ‘Gell Mann’-moment, waar ik in mijn vorige bijdrage bij stilstond. Leer kwaliteit te onderkennen op basis van uw eigen ervaringen, en ga niet af op het 'keurmerk'.

 

Als deze of gene ‘expert’ of woordvoerder zich hard maakt voor wijzigingen in de wet, waardoor normaal-doen wordt verboden, vraag u dan af waar die impuls vandaan komt? Ik zag de ‘verbindende’ PvdA burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, voorbijkomen, die een lans brak voor een ‘eerlijke verdeling’ van de vluchtelingenstromen, waarbij de overheid gemeenten ‘aan moet wijzen’, zonder dat die gemeenten er verder nog iets over te zeggen hebben. Een ‘regeling’ zit in de pen, maar die dreigt pas in september volgend jaar van kracht te worden, en dat kan niet langer wachten, zo betoogde Marcouch. Hij verwees daarbij naar de schrijnende toestanden in ‘Ter Apel’, waarbij hij twee jaar geleden notabene van de regering eiste dat ze meer vluchtelingen naar Nederland zouden halen. Maar ik denk dan bij mijzelf dat hij ook de verhalen langs ziet komen dat er snel tot nog eens acht miljoen vluchtelingen uit Oekraïne aan zitten te komen. Naast burgers van dat land die spontaan op de trein stappen, voorzover die nog rijdt nu de stroom nagenoeg overal is uitgevallen, stuurt de regering in Kiev ook aan op het vertrek van burgers, nu het land compleet failliet is, en de overheid niet meer in staat is de meest elementaire voorzieningen overeind te houden. Dat zegt hij er alleen niet bij, dus het kan zijn dat de 'verbindende' burgervader dat gemist heeft. Maar het verandert de realiteit niet, en die ga je niet oplossen met dwangmaatregelen.

 

Tegelijk zit er een 'verbindende' politica Anne Kuik van het CDA aan tafel bij de Dames, die is uitgenodigd voor het thema van de ‘radicalisering’ waar haar partij zich ernstig zorgen over maakt. En dan heeft ze het niet over Jihadisten, maar over Nederlanders die de overheid verwijten maken, en die boos zijn. Voor mevrouw Kuik is het probleem van de Jihadisten eigenlijk geen probleem meer, al ziet ze wel nieuwe haarden ontstaan in Afrika, wat haar inspireert tot de uitspraak dat het onderstreept dat we vooral door moeten gaan met het ‘Brengen van Democratie’ naar die landen. Nou is ze uiteraard van een evangelisch bevlogen partij, en de partij waar ik zelf op heb gestemd om Pieter Omtzigt ‘in leven’ te houden, die ik in de Tweede Kamer belangrijker vind dan de rest, zonder afbreuk te willen doen aan enkele serieuze kanjers van andere partijen die ik nu niet ga noemen, maar is het mevrouw Kuik niet opgevallen dat het ‘Brengen van Democratie’ de afgelopen twintig jaar vooral grote vluchtelingenstromen tot gevolg heeft gehad? Naast tal van onwelriekende oorlogen. En dat er in verschillende delen van de wereld verschillend wordt gedacht over wat ‘Democratie’ nou eigenlijk is? 

 

Mevrouw Kuik blijkt een groot voorstander te zijn van het manipuleren van informatiestromen door ‘Google’, ‘Meta’ en andere censuurfabrieken, om de burger weg te houden bij ‘ongewenste’ informatie en inzichten, en ze zou graag zien dat de overheid een ‘voortrekkersrol’ ging spelen om potentiële extremisten de wind uit de zeilen te halen. Het klinkt wellicht ongelooflijk, maar er zijn mensen die normaal gebleven zijn, en zelf na zijn blijven denken, die dat onwenselijk vinden, omdat je daarmee het fundament onder de échte democratie sloopt, en ‘Big Brother’ in het zadel helpt. Meer in het bijzonder als je vertrouwt op de aanwijzingen van ‘Big Brother’, de overheid, om mensen te identificeren die potentieel uit zouden kunnen groeien tot een extremist. Er zijn talloze dystopische boeken en films uitgebracht over ‘pré-crime’ interventies, de introductie van een ‘Gedachtenpolitie’, en ik twijfel niet aan de ‘Goede Bedoelingen’ van mevrouw Kuik, die niet onsympathiek overkomt, maar ik vrees toch dat haar idealen niet alleen onhaalbaar zijn in de échte wereld, maar tevens onbetaalbaar, en dat ze juist bevorderen wat ze hoopt buiten de deur te houden.

 

Niet alleen ik, maar zelfs ‘mainstream’, voor begin dit jaar, schreef over Oekraïne als het meest corrupte land van Europa, dat bovendien stijf staat van de milities met uitgesproken anti-democratische, rechts-extremistische ideeën. Milities die wij nu met ons toch al zwaar onder druk staande belastinggeld van wapens voorzien, in de hoop dat die ‘investering’ zal leiden tot ‘Regime Change’ in Moskou. Helaas pakt die strategie niet slechts verkeerd uit, maar binnenkort zitten we met nog eens veel nieuwe vluchtelingen die in ideologische zin, gemiddeld gesproken, niet de meest ruimdenkende mensen zijn. Bedenk daarbij dat we eerder al de grenzen hebben opengezet voor Jihadisten die in hun eigen land, Syrië, en Irak, Tsjetsjenië, of China niet meer welkom waren. Dat wordt een interessante smeltkroes, in een land dat in ijltempo de-industrialiseert en de voedselproductie om zeep helpt, het land afsluit van betaalbare energie, met gierende inflatie, en stijgende rente, waardoor de staatsschuld als een molensteen om onze nek hangt, terwijl het water ons reeds tot de lippen staat als gevolg van een ongekende vrijgevigheid van de overheid. 

 

De ochtend is nog niet voorbij, maar ik ga er toch een punt aan draaien, anders ren ik mijzelf voorbij, en er moet nog een kunstige, goudkleurige kerstster van resthout geknutseld worden voor bovenin de kerstboom, en ik moet nog een houten krukje restaureren. Maar wat mevrouw Kuik identificeert als Nederlanders die het voorzien hebben op de gekleurde medemens, geef ik haar in overweging dat Nederlanders, net als burgers in andere landen, erg gehecht zijn aan hun normaal, en binnen dat kader hun verstand blijven gebruiken, waardoor ze in opstand komen tegen alle gekkigheid. De gemeente Purmerend gaat een expositie van geschilderde ‘naakte vrouwen’ uit het gemeentehuis weghalen, omdat er ‘Nieuwe Burgers’ en ‘Woke-extremisten’ zijn die er aanstoot aan nemen, omdat er blote borsten waren afgebeeld op die schilderijen. Dat leidt tot wrijving in de samenleving, waar normale Nederlanders het idee krijgen dat hun leefomgeving wordt ingericht door mensen die beter op hun gemak zouden zijn in Jeddah, of Kaboel. Daar, in die landen, is het normaal dat dergelijke afbeeldingen niet worden geëxposeerd. En als ik er op bezoek ben, bekruipt mij niet de behoefte om zo’n naakt daar op te hangen, om die ‘achterlijke’ types respect voor ‘Democratie’ bij te brengen. Ik hoop dat u begrijpt waar ik naartoe wil. ’s Lands wijs, ’s Lands eer. Ieder zijn of haar eigen cultuur. En dan is het spannend genoeg om de discussie over normen en waarden op de rails te houden.

Plot Twist

Zelfs scenario-schrijvers van slaapverwekkende ‘soaps’ houden van de ‘Plot Twist’.

 

De zorgzame, sympathieke ‘Alpha’-man die in de film een bloeddorstig monster blijkt, en de empathieloze, stugge tegenspeler die uitgroeit tot de ‘Reddende Engel’. Zie HIER een artikel over de ‘Alphas’ bij FTX, waarin het fenomeen van ‘Gell Mann Amnesia’ wordt aangestipt, wat suggereert dat je beter had moeten weten, en op je hoede had moeten zijn. Het is daarvoor niet nodig om een gedetailleerde studie te maken van wat je koopt, maar als de krant, of de zender, de overheid of het bedrijf, je belazert met een onzinverhaal over een onderwerp waar je toevallig heel precies van weet hoe het zit, sla dan niet de bladzij om en lees verder in die ‘Kwaliteitskrant’ zonder je er rekenschap van te geven dat ook die andere ‘Kwaliteitsartikelen’ wellicht totale onzin zijn. Het komt er in die context op neer dat je moet leren ‘om een hoekje te kijken’. 

 

Anderzijds is een empathieloze bruut soms gewoon een empathieloze bruut. En ook rasleugenaars spreken, of schrijven zo nu en dan de waarheid. Wat mij brengt bij het fenomeen van de ‘Empathie’. Recent verwees ik u naar een kort fragment waarin een vermaarde psycholoog de vloer aanveegde met de ‘onechte’ Meghan Markle, en vrouwen zoals zij, die de drijvende kracht zijn, in zijn op ‘wetenschappelijk’ onderzoek gebaseerde conclusie, achter de ‘Cancel Cultuur’. Daarmee maakte hij geen vrienden onder de schare vrouwen die op weg zijn naar hun ‘Positief Gediscrimineerde’ plek in de ‘Raad van Commissarissen, en hun ‘Alpha’-man supporters. Bedenk echter, dat er ook hoog gekwalificeerde, bijzonder capabele vrouwen zijn die veel last hebben van die handel in fictieve empathie. 

 

Empathie’ in zijn oorspronkelijk betekenis betekent ‘Inlevingsvermogen’. De kwaliteit van vrouwen, én mannen, om zich te ‘verplaatsen’ in een ander, om zich langs die weg een beeld te vormen van wat die ander nodig heeft om zich te verbeteren, of een crisis te overwinnen. Is dat een ‘knuffel’? Of een ‘pak slaag’? Met andere woorden, in zijn oorspronkelijk betekenis was het oneindig veel meer dan de projectie van het eigen 'Gutmensch' sentiment en de eigen emoties op anderen. Steeds als ik lees in promotiemateriaal voor de bevordering van de ‘Woke’-Cultuur die ons gaat redden, met tirades tegen ‘Autoriteit’ en ‘Autocratische’ leiders of landen, en pleidooien voor meer ‘Consensus’, waarin vrouwen worden getypeerd als leidinggevende groeibriljanten vanwege hun ‘Verbindende’ gaven, wordt ik eraan herinnerd hoe ver we zijn afgedreven van het ‘Ken Uzelve’ als vertrekpunt. 

 

Bij vrouwen als Meghan Markle, en ongeacht of ze een vals loeder is dat uit pure berekening leurt met haar ‘Zachte Kant’, of dat het organisch is gegroeid onder invloed van haar omgeving als een uitgebouwde aanleg, zie ik haar maatschappelijk functioneren niet als iets dat ik zou willen kwalificeren als ‘Verbindend’, anders dan in de betekenis van ‘Omzwachtelen’ tot er geen geluid meer uit de oppositie komt. ‘Empathie’ in de betekenis van ‘Inlevingsvermogen’ stelt degene die erover beschikt voor de keuze: Cijfer ik mijzelf weg, en maak ik mijzelf dienstbaar voor die ander, die mij nodig heeft om te groeien, of een crisis te overwinnen? Of is het offer dat van mij wordt verwacht te groot? Zij of hij die handelt vanuit ‘Empathie’ treedt buiten zichzelf, en die ‘Vervreemding’ is dragelijk als de periode te overzien is, maar leidt tot existentiële stress als de ‘Claim’ die de ander op jou legt wordt opgerekt, waardoor een zieke symbiose ontstaat die energie vreet, en pathologische kanten heeft die mensen met ‘Goede Bedoelingen’ volledig uit de bocht kunnen laten vliegen. 

 

De door mij gehekelde ‘Cancel Cultuur’, een product van moedwillig doorgevoerde ongelijkheid in de maatschappij om ‘minderheden’ een kans te geven, en een misselijkmakende handel in sentiment en emotie die de redelijkheid en toegang tot échteEmpathie’ afknelt, is nu uitgelopen op een tirannieke lynchpartij die het heeft voorzien op ‘Unieke’ personen die creatief en origineel zijn, hard werken, en lak hebben aan de politieke correcte gehoorzaamheidstests. En dat gaat ons op een spectaculaire wijze opbreken als het geld op is, en dat moment is niet ver meer. Die ‘Plot Twist’ gaat pijn doen. ‘Gell Mann’ hééft ons gewaarschuwd, maar tóch doen.

Vlagvertoon

Een vlag is een symbool waarmee een groep wordt geïdentificeerd.

 

In bepaalde, in de wet van elk land omschreven situaties, is het ‘voeren’ van de vlag van een land verplicht. Van oudsher worden op die wijze schepen geïdentificeerd om hun ‘land van herkomst’ te openbaren zonder dat de autoriteiten van het land dat bezocht wordt aan boord hoeven te gaan om navraag te doen bij de kapitein. In bepaalde gevallen kan de kapitein de keuze maken om een ‘Valse Vlag’ te hijsen, als hij vijandige bedoelingen heeft, of van zins is om de wet van het land te overtreden voor financieel gewin. Daar stonden, en staan, zware straffen op, om voor de hand liggende redenen.

 

Landen met een overdaad aan ‘Nationale Trots’, hoe dan ook gestructureerd en gemotiveerd, hechten aan respect voor de vlag. In de Verenigde Staten kun je de nationale vlag in elk klaslokaal aantreffen, en enkele jaren geleden voer ik mee op een Nederlandse zeilboot in de Turkse wateren, en werd de schipper er door de lokale autoriteiten op aangesproken dat de Turkse vlag, die conform het voorgeschreven protocol ‘in top’ hing, te klein was, en groezelig. Daar kun je zulke gevallen, in een land als Turkije, beter niet tegenin gaan, tenzij je met het Turkse wetboek in de hand kunt aantonen dat de vlag legaal is. Nederig excuses aanbieden, en een nieuwe vlag kopen in de aangewezen winkel is dan de goedkopere oplossing. 

 

Nederlanders zijn beslist niet ongevoelig voor de vlag als symbool, maar als we de scheepvaart even wegdenken, dan hangen er in Nederland inmiddels meer vlaggen ondersteboven om een intense afkeer van ‘Den Haag’ kracht bij te zetten, dan dat er fier van de gevel wapperen om te onderstrepen dat we de Nederlandse normen en waarden, de Nederlandse cultuur, een warm hart toedragen. Niet dat de Nederlander niet ‘Nationalistisch’ is, want in geen land ter wereld zie je een fenomeen als de ‘Oranjegekte’. Burgers die niet zozeer wapperen met een nationaal symbool, maar die er alles aan doen om zelf dat symbool, die vlag te zijn. Opgaan in de hysterische massa is dan het parool. Je kunt hen beter mijden als je vindt dat het een ernstig geval van verdwazing is, met gevaarlijke kantjes, en je de behoefte in je op voelt wellen om de discussie daarover aan te gaan. Let wel, ik zeg niet dat ik mij persoonlijk erger aan die hossende, feestvierende menigte die zich op de meest idiote wijze uitdost rond ‘Nationale Evenementen’, zolang ze de boel niet kort en klein slaan. Dat ik zelf nooit de behoefte heb gevoeld om als vlag door het leven te gaan betekent niet dat ik anderen hun ‘Identiteitsdrang’ misgun. Dit stukje van mijn hand is derhalve geen proteststem. Maar een poging om door te dringen tot de ziel van ‘De Nederlander’ als kuddedier, als symbool.

 

Los van de vlaggen op de schepen, en de omgekeerde vlaggen in agrarische sectoren van het land, en bij protesterende burgers die genoeg hebben van de dwingelandij van de ‘Klimaatkerk’ in ons land, zijn er nog andere vlaggen die fier van de gevels waaien om de burgerman, of -vrouw, die daar woont te identificeren. De ‘Regenboogvlag’ heeft de Nederlandse vlag al langer geleden verdrongen, ook op gebouwen van de overheid, en daarnaast zie je in delen van het land meer Oekraïense vlaggen dan de nationale ‘Driekleur’, waarbij ook overheidsgebouwen in bepaalde gemeenten fier laten zien dat ‘Kiev’ hun meester is, en niet 'Den Haag' of 'Brussel'. 

 

Die ronduit ‘hoerige’ houding van Nederlanders is in andere landen niet uit te leggen. En de provocateurs die eerder opzettelijk die ‘Driekleur’ afstoften ‘Rechts Extremisten’ noemen, in het bijzonder als ze de ‘Driekleur’ voeren als een ‘Prinsenvlag’, waar de NSB voor de oorlog furore mee maakte, roept de vraag op of je nog wel kunt spreken van een land verenigd door een vlag? Nou hoop ik dat de regelmatig terugkerende lezer van dit blog al wel begrijpt dat ik persoonlijk geen affiniteit heb met ‘Symbool Politiek’. Als de aanvoerder van het Nederlands elftal wil spelen met een ‘band’ om zijn bovenarm om zijn intense warme gevoelens voor de ‘Gender-Verdwazing’ te onderstrepen, lig ik daar zelf nog geen milliseconde wakker van. Al begrijp ik dat een organisatie die dat toernooi in Qatar organiseert, waar landen vrijwillig aan meedoen, meent dat het afleidt van wat voorop dient te staan: Het spel. Daarnaast begrijp ik ook dat ze in Qatar problemen hebben met die ‘Prinsenvlag’, waar het geen spontane, maar een afgesproken ‘In Your Face’ provocatie is van westerse landen. Sport en politiek vermengen vind ik zelf getuigen van iets wat mij doet denken aan ‘Berlijn 1936’, of de nare manier waarop Russische atleten worden buitengesloten.

 

We moeten daarnaast niet zo naïef zijn te denken dat het in dergelijke gevallen gaat om hoogst individuele uitingen, gedreven door hoogst persoonlijke hoge nood, in lijn met de Black Panther-groet van Amerikaanse zwarte atleten op de Olympische Spelen in 1968. Dergelijk carrière-bedreigende uitingen van opofferingsgezindheid die de competitie zelf niet belasten verdienen respect, zelfs als je het met de inzichten van het individu niet eens bent. De spontaniteit is ver te zoeken in de gecoördineerde, van bovenaf opgelegde ‘Toegepaste Symbool Politiek’ waarbij de aanvoerder gedwongen wordt om als een vlag voor een ‘zaak’ door het leven te gaan in het hier en nu. Het is uitgekiende ‘PR’. Politieke guerilla. Hele teams worden uitgedost met opzettelijk provocerende tenues, en ‘Sterspelers’ worden door belanghebbenden met ‘Diepe Zakken’, of bergen subsidie, en kantoren vol juristen benaderd om ergens een ‘Gebaar’ te maken. Bij de Dames van ‘GoedeMorgenNederland’ hadden ze een ‘item’ over voetbal-gek ‘Ap’, die altijd meereisde met het ‘Nederlands Elftal’, maar dit jaar in Nederland was gebleven uit protest. Hij vindt ‘Qatar’ een beestachtig land, omdat ze niet hetzelfde denken over mensenrechten als hij. In vol ornaat, alles ‘Oranje’, met pruik, een oranje jurk en kunsttieten, zit hij nu, omringd door zijn uitgebreide gezin, op de bank voor de televisie. Ik begrijp niet waarom een omroep er mee te koop wil lopen als ware het een heldendaad, maar ik ben dan ook geen regisseur bij de Nederlandse omroep. 

 

Naast ‘Ap’ en zijn grote liefde voor de ‘LHBTi’-gemeenschap, hadden de Dames ook aandacht voor de publieke lynchpartij waarin Matthijs van Nieuwkerk met hoge snelheid aan een touw achter een auto van de ‘Cancel Cultuur’-beweging door de straten van ‘Omroepland’ getrokken wordt, uit naam van een ‘Veiliger Wereld’. Een professor in de ‘Weetniet-Kunde’ schetste een langdurig traject met commissies, onderzoeksrapporten, overlegorganen, publieke spijtbetuigingen en zakken vol juristen zoals zijzelf die nog voor jaren ‘werk’ hebben dankzij ‘ADHD’-Matthijs, de wrede ‘Workaholic’ met zijn razend-populaire programma van weleer, die nu onder de bus wordt geflikkerd. Ik keek zelf slechts sporadisch, en dan alleen als mijn vrouw keek, die ook geen ware fan was. Sommige ‘elementen’ van het programma waren wel aardig, en als er een gast op bezoek kwam waar ik zelf wel interesse in had keek ik we. Dat ‘ADHD’, die gedrevenheid van van Nieuwkerk spatte van het scherm, maar ik vond het niet hinderlijk. Het kwam mij voor dat hij de lat voor zichzelf vreselijk hoog legde, en dan weet je dat als je in dienst treedt bij iemand die veel eist van zichzelf, dat je ‘aan de beurt’ bent als je loopt te lanterfanten. Traag, kostbaar, slaapverwekkend en veilig zoals die professor wil, in die zin dat de hele omgeving is ingericht als een isolatiecel, maakt dat je mij zeer zeker kwijt bent als kijker. ‘Sensorische Deprivatie’ is volgens mij bij wet beschreven als een vorm van martelen. Een omroep vol ‘Goedmutsen’ met vlaggen die niets produceren behoudens politiek correct geblaat, en die elke ‘prikkel’ die hun suffe leven kleur zou kunnen geven proberen uit te bannen. Want de kleuren van de regenboog samengevoegd geeft wit licht. Blanco. Eenheidsworst. Oersoep. ‘Grey Goo’.

 

Als iemand die respectvol nieuwsgierig is naar het leven van mensen elders, hecht ik niet aan vlaggen en symbolen, en de daarmee direct verband houdende ‘LifeStyle’-keuzes, die via een ‘uniform’ tot uitdrukking komen. Tegelijk begrijp ik ‘uniform’ als een functioneel voorschrift om snel en efficiënt zekere functionarissen, of team-genoten te kunnen traceren als burger of toeschouwer. Als we het hebben over de politie bijvoorbeeld, dan zie ik liever een geüniformeerde medewerker patrouilleren dan een ‘stille’. En bij ‘straatvoetbal’ hoeven de spelers geen herkenbaar tenue aan, omdat er geen publiek is, en de spelers ook zonder tenue wel weten wie er in hun team zit, maar bij een Nederlands Elftal dat in clowneske draperieën over het veld rent ontbreekt er toch iets wezenlijks? Kortom, ik afficheer mijzelf bij voorkeur niet als ‘Nederlander’, maar als ‘Europeaan’ of zelfs als ‘Wereldburger’. Als een ‘Nomade’, en dat kan ik u aanraden. Het stelt je in staat om je oordeel over anderen uit te stellen totdat je meer informatie hebt, en dat komt de veilige leefomgeving beslist ten goede. Uw vlag, uw uniform, uw pruik en kunsttieten, uw tatoeage, de kleur van uw huid, uw academische titel, en wat u ook maar ‘voert’ om niet met mij te hoeven praten imponeren mij niet. Maar op het moment dat u ‘In Functie’ bent, en u mij niet aanspreekt als de mens die u bent, maar de ‘Functionaris’, krijgt u van mij het respect dat passend is. ‘In Functie’ bent u de representant van een groter geheel, dat mij als burger of klant iets te bieden heeft. Maar welk groter geheel dient u, in een land dat degenen die met de formele symbolen van dat land zwaaien aanmerkt als ‘Staatsvijand’, terwijl de symbolen die geaccepteerd worden als de correcte identiteit dynamisch van kleur verschieten, of worden ingeruild voor de symbolen van andere landen, van sportliefhebbers, of specifieke drammers? 

 

Waarom bekruipt mij het gevoel dat de liefde die Nederland in de aanbieding heeft handelswaar is, en goedkoop bovendien?

Makke Schapen

U ziet wellicht een levendige, bruisende samenleving, waar ik chaos zie.

 

De ondernemer, de werknemer met langlopende verplichtingen, alsmede de gepensioneerde werknemer, en de oprechte investeerder zijn gebaat bij stabiliteit om hun inkomen te optimaliseren en hun plannen te realiseren. De speculant, de querulant en de profiteur genereren chaos om hun winst te maximaliseren, ten koste van anderen. Als gevolg van de onthullingen rondom ‘FTX’ is de chaos nu compleet, en kiezen sommigen in allerijl voor een sprint naar de uitgang, terwijl anderen naar mogelijkheden zoeken op te profiteren, of in hoge nood de verliezen goed te maken. Maar voor de eerstgenoemde categorie, die stabiliteit nodig heeft om te kunnen functioneren, ziet het er niet hoopgevend uit. Wat sommigen ertoe brengt de vraag te stellen of we hier wellicht te maken hebben met een vooropgezet plan, en niet met het simpelweg falen van toezichthouders en degenen die ‘FTX’ het levenslicht lieten zien, onder applaus van grote delen van de ‘Financiële Pers’, die in Sam Bankman-Fried al de nieuwe ‘Warren Buffett’ zagen.

 

Toen was daar, op zes oktober, dat ‘Forbes’-artikel waarin Sam-the-Man aangaf dat hij geen interesse had in persoonlijke rijkdom, en dat hij hoopte dat zijn fortuin lang genoeg ‘in de boeken’ bleef staan om het allemaal weg te kunnen geven. Dat is niet gelukt, omdat er al geen geld meer ‘in de boeken’ stond toen de verdenkingen begonnen te circuleren. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat er geen ‘boekhouding’ was, en dat elke stuiver waar hij de hand op wist te leggen werd weggesluisd naar het bevorderen van de doelstellingen van het ‘World Economic Forum’, met inbegrip van alles rond Covid. Eerder schreef ik al dat er een niet geringe kans was dat Sam en zijn vriendenclub zich er op zouden beroepen dat hen niets te verwijten viel, omdat hun jeugdigheid en gebrek aan ervaring voldoende waarschuwing hadden moeten zijn voor serieuze investeerders, en dat wie met hen in zee ging overduidelijk in de categorie speculanten viel. ‘Casino-Kapitalisten’. Gegokt, en verloren. Pech.

 

Eén van de goklustigen is het Canadese pensioenfonds voor leerkrachten in Ontario, en dat is knap zuur voor die oud-leraren, waar de koopkracht in ons deel van de wereld toch al zwaar onder druk staat door de economische oorlogsvoering, de aanschaf van oorlogstuig voor Oekraïne, afdrachten aan de doelen van de ‘Klimaatkerk’, en andere hobby’s van politici ‘Met Goede Bedoelingen’. Niet geheel toevallig ook bestedingsdoelen waar Sam Bankman al die miljarden naartoe wegsluisde. Desalniettemin ziet hij zichzelf blijkbaar als een hedendaagse ‘Robin Hood’, die steelt van de rijken, en geeft aan de armen. Terwijl anderen hem zien als een ‘Deep State Insider’ die door zijn strapatsen de ‘Deep State’ aan het wankelen heeft gebracht. Zou het? 

 

Het hele punt is, dat wat critici de ‘Deep State’ noemen, in de praktijk een veel grotere aanhang heeft dan die critici denken. Voor critici die zien waar het geld van ‘FTX’ naartoe ging, en dan denken dat het ‘Grote Publiek’ vast en zeker wakker schrikt als ze dat lezen, heb ik een onaangename mededeling, ben ik bang. Dingen als ‘vaccinatiedwang’, ‘lockdowns’, ‘klimaat’, ‘gender’ en bommen voor oorlogen van de NAVO zijn veel minder impopulair dan enkele decennia geleden. Met daarnaast bovendien een grote, nog altijd groeiende groep mensen die het niks kan schelen. Geef hen hun ‘Chats’, hun ‘Games’ en hun films, series, soaps en sport, en verder zoeken ze het maar uit in ‘Den Haag’ of ‘Brussel’. Als er iets anders van hen verwacht wordt dan ze tot nu toe voor gewoon hielden, dan lezen ze het wel in de krant, op Teletekst, of ze zien het langskomen in hun favoriete ‘praatprogramma’. 

 

Ze zijn niet apathisch, en niet flexibel, maar ‘Den Haag’ en ‘Brussel’, dat is ‘Above Their Pay Grade’. En als hun ‘Pay’ min of meer aan hun minimale verwachtingen voldoet, en ze er niet op achteruitgaan in verhouding tot hun buren, ook al wordt hun koopkracht gesloopt, hoor je hen niet. Ze zijn ook niet dom in de zin van een laag IQ, en je kunt erover discussiëren of je hen dom kunt noemen binnen de matrix van Cipolla, als mensen die consequent keuzes maken die slecht zijn voor henzelf, én voor de samenleving als geheel, omdat het sterk afhangt van wat je meent dat optimaal is voor die samenleving, terwijl ze zelf vrede hebben met hun keuze om niet mee te doen. Een overstap naar een systeem met ’Social Credit inplaats van geld merken ze niet eens, zolang de ‘Chats’, ‘Games’, films, series, soaps en sport niet worden onderbroken. En waar voedsel voor hen iets is in de geest van benzine voor je auto, is smaak minder belangrijk dan de vraag of het wel of niet ‘in de mode’ is. Als dat gefrituurde krekels zijn, dan eten ze gefrituurde krekels. En dat geldt eigenlijk voor alles. En zo komen ze ook aan hun ‘Crypto’, hun ‘aandelen’, hun ‘gender’, en hun ‘toeslagen’, ‘vaccins’, ‘oorlogen’ en ‘hulplijnen’. 

 

Waar Sam Bankman-Fried over die ‘Woke’-wereld zegt: ‘(It is a) dumb game we (woke) westerners play where we say all the right shibboleths and so everyone likes us’, zie ik niet meteen hoe je dat type mensen je ‘vriend’ kunt noemen, maar nagenoeg niemand besteed er ook maar de minste aandacht aan. Eerder schreef ik al eens een bijdrage over Bill Gates die het boekje ‘How to Lie with Statistics van harte aanbeval, naast een boek over vaccineren en stoppen met vlees eten, buiten de krekels om, voordat het duidelijk werd hoe hij daar nóg rijker en machtiger van werd dan hij al is toen covid uitbrak. Maar mensen gunnen het hem van harte, en het maakt hen allemaal niet uit. Ze stropen de mouw van hun shirt op voor hun prik als het hun beurt is, en ze slikken de gemanipuleerde statistieken zonder ook maar ergens over na te denken. Hoe kan dat?

 

Schillen

Mijn mobiele telefoon ligt standaard ergens in een hoek, en vaak is de batterij leeg.

 

Als ik naar een restaurant ga, laat ik mijn mobiele telefoon als regel thuis, waar ik dan spijt van heb als ik bedenk dat ik wel wat meer wil weten over die wijn die mijn buitengewoon goed smaakt, en die ik nog nooit eerder ben tegengekomen. Maar er zit altijd wel iemand aan tafel die de mobiele telefoon ‘in de aanslag’ heeft. Het is bij mij geen ‘LifeStyle’-keuze om die telefoon thuis te laten. Ik heb niets tegen de mobiele telefoon, en was één van de eersten die, voor véél geld, een heuse ‘Motorola’ aanschafte, met een ‘Libertel’-abonnement, destijds vrij algemeen aangewezen als de beste mobiele telefoon, waarbij ik mijn oog had laten vallen op het ‘netwerk’ met de grootste dekking, waardoor ik ‘zelfs’ vanaf mijn zeilboot op het IJsselmeer, op de meeste plaatsen, nog ‘bereik’ had. 

 

Dat was een ‘straatsteen’, een ‘klinker’, die je niet zomaar in je zak stopte, en waar je alleen maar mee kon bellen, met een batterij die het slechts een beperkte tijd volhield. Ik zou liegen als ik stelde dat ik die ‘Motorola’ overvloedig gebruikt heb, maar ik begreep, en onderschreef het nut. En nog steeds. Ook onderschrijf ik het nut van de ‘generatie’ mobiele telefoons die ons nu ten dienste staat, in die zin dat zekere ‘APPS’ zonder meer het leven veraangenamen, en keuzes mogelijk maken die voorheen ondenkbaar waren. Zo fietste ik recent ergens langs de kust, een voor mij bekende route, met de ‘APP’ die de naam ‘Komoot’ draagt ingeschakeld. Die suggereerde, op basis van een door mij geselecteerde, maar eigenzinnig gemodificeerde route, een nieuw traject voor mijn ‘ATB’ met elektrische ondersteuning, en ik heb genoten met volle teugen! Mijn telefoon bevat daarbij ‘playlists’ met mijn favoriete muziek, en ‘APPS’ die mij informatie verschaffen over de getijden, en het weer, en de meest uiteenlopende informatie waar ik waarde aan hecht. 

 

Waar ik géén waarde aan hecht, is dat een voor mij onbekende mij een ‘bericht’ stuurt op een moment dat ik druk ben met iets anders, ook al is dat waar ik druk mee ben onbetekenend, waarbij anderen mij oproepen om te kijken wie dat is. Ik voel niet de minste behoefte om onmiddellijk te reageren. En als ik zelf een bericht verstuur verbaast het mij als ik praktisch in ‘Real Time’ antwoord krijg. Ik heb zoiets van: ‘Als het belangrijk was, had ik wel gebeld’. En pech als je niet opgenomen had. Steeds als iemand zegt: ‘Je hebt een bericht!’, moet ik denken aan die sketch van Neerlands Hoop, waarbij de telefoon gaat en Bram wanhopig probeert de aandacht van Freek te trekken, die in zijn eigen ‘tunnel’ zit, met zijn sketch, en uiteindelijk reageert door Bram de les te lezen, omdat de telefoonrekening onbetaalbaar zou worden als ze er iemand bij moesten leveren die de klant wakker moest schudden als de telefoon ging. Daarnaast had dat illustere duo nog die baanbrekende sketch waarin Prins Bernhard belt aan het begin van het programma, om te zeggen dat hij en zijn vrouw niet naar de voorstelling komen. 

 

Paarlen voor de Zwijnen, denk ik nu. Als ik ergens in een etablissement ben om te genieten van een ‘avondje uit’, dan zijn er eerder steeds meer mensen die amper oog hebben voor de mensen met wie ze aan tafel zitten, en die via hun telefoon hun hoogst individuele ervaring delen met al hun vrienden, om degenen aan tafel vervolgens deelgenoot te maken van de reacties van de afwezige vriendenschare. Bij de introductie van de mobiele telefoon kon ik mij nog niet voorstellen dat het die kant op zou gaan. Maar je houdt de techniek, en de verdwazing, niet tegen. En er zijn inmiddels mensen die mij verwijten maken omdat ik niet reageer als ze mij een ‘Appje’ sturen, terwijl ik teveel bezig ben met ontwikkelingen in de wereld waar ik hoegenaamd geen invloed op uit kan oefenen, en waarvan zij denken dat er ook niemand geïnteresseerd is in mijn kijk op die zaken. Waar ze, als ik eerlijk ben, gelijk in hebben, ook al heb ik ‘trouwe lezers’. Maar als ik tegenwerp dat ik ook helemaal niet het doel heb om de wereld naar mijn hand te zetten, maar druk ben met het begrijpen van mensen die verschrikkelijke dingen doen, en ondoordacht lijken te handelen, waar mijn geliefden en ik de dupe van zijn, uiteindelijk, om te bezien of er mogelijkheden zijn om de ergste pijn af te wenden, samen met anderen, dan ben ik ze kwijt. 

 

Sommigen houden mij voor dat ik de indruk wek dat ik dingen wil ‘veranderen’, en dat ik dan op moet houden met dat nutteloos schrijven over de actualiteit, waar niemand op zit te wachten, en dat ik dan ‘in de politiek’ moet gaan. Of had moeten gaan. Maar ik ben geen dominee, geen ‘wereldverbeteraar’, geen ‘kruisvaarder’, en niet iemand die ernaar hunkert om anderen pijn te doen door hen mijn wil op te leggen, uit naam van een anonieme groep volgelingen. Hoe dan ook, de inhoudelijke dialoog over wat er gebeurt in de wereld, en wat de motivatie zou kunnen zijn van de mensen die de macht hebben, stopt daar. En dat vind ik zelf een groot gemis. Maar ik kan anderen niet dwingen, en als ik het kon, zou ik het niet willen. Het neemt niet weg dat ik mij zorgen maak.

 

Maar ik moet er rekening mee houden dat mijn medemens simpelweg buitengewoon tevreden is met wat het systeem hen te bieden heeft, en dat ik gewoon teveel van hen vraag. Dat het in mijn eigen ‘jonge jaren’ zo vanzelfsprekend leek dat we méér, en intenser met elkaar in debat zouden gaan om de onderste steen boven te krijgen, ook al wist je op voorhand dat het in ons leven niet ging lukken, was vermoedelijk in die tijd al een overspannen verwachting. We hebben allen slechts een beperkte invloed op onze directe omgeving, en het internet is voor velen wellicht eerder angstaanjagend, waar het ‘teveel’ is. De analogie is die van de mens die de grip kwijtraakt op een overvloed aan externe ‘impulsen’, en defensief kiest voor ‘cocooning’, de klassieke ‘struisvogel-reactie’. Ik bedoel dat niet neerbuigend. De concrete manifestatie kan zijn dat men zich afzondert door zich ‘op te sluiten’ in een eigen belevingswereld, maar ook dat men kiest voor de ‘vlucht naar voren’ door zich onder te dompelen in het lauw-warme bad van ‘babbelen over niets’. Beide manifestaties kampen met een afbreukrisico, waar iedereen in de wijde omgeving gevaar loopt als de dwangbuis het begeeft, en woede en opgekropte frustratie zich op onvoorspelbare wijze vertalen in gedrag dat we van hem of haar nooit hadden verwacht. Het is het klassieke patroon van de ‘vervreemding’. 

 

Het instinctieve verzet van mensen in je directe omgeving, of op het internet, die simpelweg niet wíllen dat je hen confronteert met de actualiteit, en jouw kijk op het belang van die ontwikkelingen, is puur menselijk. Hoe de mobiele telefoon enerzijds de toegang tot onbeperkte hoeveelheden kennis heeft vergroot, en anderzijds de gebruiker afknijpt door hem of haar een ‘Konijnenhol ‘binnen te loodsen wat voelt als een ‘warm bad’, is voer voor psychologen, de amateurs die op zoek zijn naar de échte mens in die schil vol angsten en dromen.

Doorgedraaid

Psychologie is een fascinerende hobby.

 

Sinds de oudheid dachten mensen na over ‘mentale processen’ die onze belevingswereld beheersen, en ons handelen inspireren. Het is, zelfs bij benadering, ondoenlijk om een overzicht te schetsen, of aan te geven op welk moment het een ‘broodwinning’ werd. De arts Sigmund Freud kent iedereen van naam, en de poster ‘What’s on a man’s mind’, ook omdat hij zo opzichtig liep te leuren met de invloed van de ‘libido’ als een soort sluipmoordenaar die onze ‘zuivere’ bedoelingen corrumpeerde. Dat was uiteraard in de tamelijk preutse intellectuele kringen van de ‘Betere Stand’ opzienbarend, al kun je je voorstellen dat het ‘werkvolk’ er niet van opkeek. Ook al omdat ze geen deelgenoot werden gemaakt van wat de Dr. had bedacht na het observeren van enkele markante patiënten. Maar daarnaast had hun ’StreetSmart’ overlevingsimpuls hen al wel het gereedschap aangereikt dat hen in staat stelde te beoordelen wanneer iemand ‘libido-gedreven’ handelde, en je beter uit de buurt kon blijven als je daar niet van gediend was. 

 

Daarmee serveer ik Sigmund Freud niet af als wetenschapper, waar hij beslist interessante thesen poneerde, waarvan delen ook wel aannemelijk gemaakt konden worden als een valide verklaring voor ‘mentale processen’ bij het publiek dat zijn werk bestudeerde, en voldoende tijd en geld had om zich te laten ‘analyseren’, maar het was allemaal niet exact. De pogingen om er een exacte wetenschap van te maken zijn een hopeloze mislukking, om niet te zeggen een gevaarlijke ontwikkeling. In tal van eerdere bijdragen op dit blog stond ik stil bij de sleutelrol van zijn neef Edward Bernays, maar ook zijn dochter, Anna Freud, vloog gevaarlijk uit de bocht. En het ging echt goed mis bij de introductie van het ‘behaviorisme’, dat zich afzette tegen de ‘zielenknijper’ Sigmund, en de hele studie beperkte tot een ‘Input/Output’-inventarisatie. 

 

Zelf mag ik ook graag ‘leuren’ met generalisaties om zekere ‘pathologische’ mensen met veel teveel invloed af te serveren, en zonder mijzelf op de borst te willen slaan mag ik wel zeggen dat ik vermoedelijk meer boeken, artikelen en ‘studies’ met een psychologische ‘inslag’ heb gelezen dan menig afgestudeerde psycholoog. Want natúúrlijk zijn die ‘mentale processen’ fascinerend, en zijn zekere begrippen bruikbaar in een dialoog over ons functioneren, zolang we ons bewust zijn van de beperkingen. In de combi met zuiver medische kennis zijn er tevens aantoonbare resultaten waar ‘gevaarlijke gekken’, mensen die een gevaar zijn voor zichzelf, en/of hun omgeving, geholpen konden worden. Wat anderzijds een doos van Pandora opende, waar psychiaters die zelf ‘gevaarlijk gek’ zijn ook levensgevaarlijke idioten kunnen maken van ‘lamme goedzakken’, met de juiste mix van therapie en ‘medicatie’. Wie wil weten hoe krankzinnig sommige psychiaters zijn, moet nog maar eens lezen wat er geschreven is over ‘MK-Ultra’, en de lange lijst van experimenten met ‘LSD’, of hoe ‘Ketamine’ van redelijk gecivilseerde medemensen gewetenloze vechtmachines maakt die van geen ophouden weten. 

 

Zeker in ons land, maar feitelijk overal in de ‘westerse’ wereld zijn drugs die tot doel hebben ‘mentale processen’ ingrijpend te veranderen, niet meer weg te denken. Zoals in mijn vorige bijdrage nog eens aangehaald, viert ook de overheid feest waar de ‘omzet’ mag worden opgeteld bij het ‘GDP’, waardoor de regering weer meer geld mag lenen. Volgens mij ben je een ‘lost case’ als je dat omarmt als overheid, ongeacht of dat komt omdat je als ‘leider’ teveel van de paddenstoeltjes hebt gesnoept, of dat je ‘mentale processen’ door jarenlange conditionering, op weg naar de toppen van de politiek, zo ernstig zijn aangetast, dat ‘logisch denken’ onbereikbaar is geworden. 

 

De inspiratie voor deze specifieke bijdrage vond ik in het Teletekst bericht over ‘onveilige situaties’ bij het ‘DWDD’-programma. Ik heb, zelfs bij benadering, geen idee wat de klachten precies zijn, maar iedereen die zich in ‘Hilversum’ meldt voor een baantje in die doorgesnoven media-fabriek, en denkt dat het een ‘veilige werkplek’ is, die is volledig losgezongen van elke realiteitszin. Er worden zelfs ‘Soaps’ gemaakt waarin dat ‘Sodom en Gomorra’ vol in de schijnwerpers wordt gezet als een ‘hilarische’ werkplek, vol overspel, ongewenste intimiteiten, drugs, intriges en tonnen ‘vlees’ om de ‘libido’ aan het werk te zetten. Lange lappen met ‘artikelen’ in de ‘Google-Feed’ die verwijzen naar waar ‘Nederland’ interesse in heeft, gaan over die wereld, en dan in het bijzonder de minder frisse aspecten. Ruzies, uitslaande branden, ‘medewerkers’ die elkaar voor rotte vis uitmaken, om een week later weer met elkaar tussen de lakens te duiken, en de ‘pikante’ plaatjes via ‘Instagram’, of enig ander ‘platform’, te delen met heel het Nederlandse volk. Enige immigrant die er vraagtekens bij plaatst krijgt, op kosten van de belastingbetaler, een ‘cursus’ aangeboden om hem of haar wegwijs te maken in onze hoogstaande ‘beschaving’, en hun kinderen worden, vanaf het moment dat ze het ‘Aap, Noot, Mies’ onder de knie hebben op school de wereld van de ‘libido’ gedomineerde ‘gender-verdwazing’ binnen gesleurd. 

 

Laat mij benadrukken dat ik zelf geen preutse ziel ben die zijn inspiratie haalt uit teksten die ons inprenten dat de ‘libido’ een stuk gereedschap is van de duivel, of iets in die geest. Allerminst. Daarnaast begrijp ik hoe belangrijk het is om te streven naar veiligheid in je eigen omgeving. Maar wat is dat precies? Wat u angstaanjagend vindt, vind ik slaapverwekkend, en andersom. In Amsterdam was een proef gestart met ‘preventief fouilleren’ die tot december zou duren. Iedereen in Nederland weet dat jongeren met messen een serieus probleem zijn, en dan duikt de politie op bij een ‘jongerencentrum’ om die jongeren op wapens te controleren, en vervolgens trekt de Burgemeesteres de stekker eruit, en maakt ze haar opwachting in het ‘jongerencentrum’ om excuses aan te bieden, omdat er klachten binnengekomen waren van jongeren die ‘erg geschrokken’ waren. Mijn klus valt op het dek als ik dat lees. 

 

Nou ben ik geen grote fan van ‘preventief fouilleren’, omdat ik meen dat we hier te maken hebben met falende ouders en scholen, in samenhang met de ‘verheerlijking’ van oorlog en geweld in de media en van overheidswege, en drugs en prostitutie als een ‘positieve’ bijdrage aan het ‘GDP’, waardoor jongeren beland zijn in hun eigen wapenwedloop. Ik aarzel daarbij om ‘falend ouderschap’ concreet te benoemen, maar als de moeder Burgemeesteres is, een knijterdrukke baan, en de vader doet ‘iets in Hilversum’, met zoonlief die door de politie in de kuif wordt gepikt omdat hij zwaait met een vuurwapen, dan is dat maatschappelijk een probleem. Niet dat ene incident. Maar op enig moment wordt de veiligheid van jongeren die gezellig een avondje naar hun ‘jeugdhonk’ willen nog slechts gegarandeerd als je maatregelen neemt om de wapens te onderscheppen. De psycholoog in mij zegt dat we onze prioriteiten niet langer correct hebben opgelijnd. Het is, in toenemende mate, een chaos in de maatschappij, maar ook, en daar is het mee begonnen, in ons hoofd. 

 

In ‘Trouw’ stond dat de wereld behoefte had aan meer ‘vrouwelijke leiders’. Iets wat de psycholoog Jordan Peterson in de uitzending bij Piers Morgan bestreed, op basis van onderzoek dat uitwees dat vrouwen ‘giftigcommuniceren, intolerant zijn, en de belangrijkste aanjagers van de ‘Cancel-Cultuur’. Kijk niet verder dan het ordinaire gedoe in de Tweede Kamer. Of de gretigheid van vrouwen op ‘Defensie’ om oorlog te voeren, en ‘Jan-en-Alleman’ van wapens te voorzien, en elk conflict dat met diplomatie opgelost zou kunnen worden escaleren tot een ‘Regime Change’ operatie, of openlijke oorlog. Peterson heeft daarvoor een eigen theorie, zoals hij verderop in dat interview ook voorlegt aan de kijkers, en zonder overigens te ontkennen dat de gesignaleerde ‘giftige’ communicatie bij mannen niet voor komt. Het is meer dat hij het beeld tracht te nuanceren van vrouwen als ‘empathisch bevlogen schepsels’, en dat is echt hoog tijd!

 

Het zal mij een zorg zijn of u mij nu wilt ‘Cancellen’ wegens ‘vrouwenhaat’, want dat onderstreept dan slechts wat ik zeg, en ongeacht of u een vrouw of een ‘solidaire’ man bent. Het is zelfs nog idioter, waar ‘vrouwenhaat’ als argument gebruikt wordt door mensen die ontkennen dat er zoiets zou zijn als een ‘vrouw’ of een ‘man’. Mij persoonlijk maakt het hoegenaamd niets uit of iemand zich wil ‘identificeren’ als een man, of een vrouw. Er zijn biologische kenmerken die mij inspireren tot het accepteren van twee ‘typen’ binnen de menselijke ‘soort’, en geen gebrek aan aanwijzingen voor het gegeven dat zekere biologische processen, al dan niet aangevuld met chemische substanties die we tot ons nemen, invloed hebben op ‘mentale processen’. Wetenschappelijk onderzoek naar de complexe interactie tussen ‘aanleg’ en bewustzijn, iets waar Freud mee worstelde, levert geen resolutie op waardoor we de mens kunnen reduceren tot een mechanisch, programmeerbaar stuk vee binnen de kudde. We hebben onze logische vermogens nu meer dan ooit nodig om het kapot geslagen fundament te reconstrueren, voordat we collectief gillend gek worden. 

 

Je staande houden in een ‘onveilige werkomgeving’ brengt het beste in de mens boven. Het is hét selectiemechanisme in de ‘Vrije Markt’. ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!’ Er zijn grenzen. ‘We know where your kids live’ kan niet. ‘Northstream won’t happen’ kan niet. En ik ben het er mee eens dat je mensen niet de stuipen op het lijf moet jagen omdat hun politieke keuzes je niet bevallen. Terwijl ik anderzijds van mening ben dat geen mens de macht van de overheid mag gebruiken om mensen het zwijgen op te leggen, of hen met militaire macht onze wil op te leggen. Al helemaal als die ‘wil’ te maken heeft met zulke schijnvertoningen als onze ‘genderdiscussie’ of de romantische verdwazing van ‘bevrijding’ van mensen die met wapentuig lopen te zwaaien en mensen onthoofden. Of in koelen bloede van het leven beroven, waar er weer filmpjes zijn opgedoken van Oekraïense militairen die Russische militairen die zich overgegeven hadden, liggend op de grond, een kogel door het hoofd joegen. En als ze dat deden ‘stijf van de Ketamine’, hen aangereikt door gewetenloze mensen met een medische achtergrond, houd dan maar op met de mobilisatie van psychologie om dat soort ontsporingen te ‘duiden’, tenzij je de focus verlegt naar die medicus, en het verknipte traject dat hij, of zij, aflegde tussen de ontsnapping uit de baarmoeder, en zijn of haar keuze om te ‘helpen’ bij de productie van gewetenloze vechtmachines.

Racket

Het ene moment weet je niet of je met de Bugatti of de Bentley naar je in aanbouw zijnde paleisje zult gaan kijken, en het volgende moment vind je jezelf terug in de daklozen-opvang.

 

Het is de wereld van het ‘Snelle Geld’. De wereld van het ‘Casino Kapitalisme’. Hoeveel ‘waarde’ er precies ‘verdampt’ is bij de ‘Crypto-Exchange’ FTX is vooralsnog niet te becijferen, maar de curator die eerder ‘Enron’ deed is gechoqueerd door de omvang van de fraude. Miljarden zijn ‘verdwenen’. Talloze auteurs doken er bovenop om vragen te beantwoorden die door deze implosie leefden bij slachtoffers en toeschouwers. Van mijn kant heb ik er niet direct iets aan toe te voegen voor wie geïnteresseerd is in de ‘technische’ kant. Maar DEZE schets maakt, hoop ik, het nodige duidelijk over hoe het ‘Financieel Kapitalisme’, anders dan het ‘Industrieel Kapitalisme’, tegen de functie van ‘geld’ aankijkt. 

 

Eigenlijk hoop ik dat mijn trouwe lezers die toelichting niet meer nodig hebben, en dat ze niet ‘in FTX’ zaten. Maar ik wil graag nog eens benadrukken dat we allemaal kwetsbaar zijn, omdat onze hele Dollar/Euro en Pond-wereld in feite één groot ‘Piramidespel’ is, waardoor de ‘waarde’ van uw bezittingen, ‘aanspraken’ en ‘beleggingen’ grotendeels fictie is. En dat is met inbegrip van het ‘berekende’ GDP van landen afzonderlijk. In tal van bijdragen in het verleden schreef ik over die ‘scam’, waarbij op enig moment ook de ‘waarde’ van de drugshandel en prostitutie als een ‘schatting’ werden toegevoegd aan onze totale ‘rijkdom’, om langs die weg meer geld te kunnen ‘lenen’ van onszelf en toekomstige generaties. Geld dat we dan weer mooi konden gebruiken voor de ‘drugsbestrijding’ en het terugdringen van de prostitutie. Hoe je erin kunt trappen is mij een eeuwigdurend raadsel, maar die ballon gaat te water tot hij knapt, en dat is nu. 

 

Niet alleen vanwege ‘FTX’, laat dat helder zijn. Maar vooral als gevolg van het ‘pompen’ van centrale banken en lenen van overheden. Geld dat tegen de plinten op klotste, waardoor steeds meer dwaallichten stinkend rijk werden zonder ooit een slag te werken, of een bedrijf op te zetten dat ook echt iets produceerde, behalve ‘Gebakken Lucht’ en het ‘volwassen’ equivalent van ‘Pokemon-Kaartjes’. Ik denk dat Sam Bankman-Fried en zijn kleuterklas niet eens bang hoeven te zijn voor een veroordeling. Je ziet hem zitten naast Bill Clinton en Tony Blair op het ‘World Economic Forum’, met zijn lange-korte ‘Bermuda’-broek, T-shirt en Jezus-sandalen, en je denkt: ‘Ach gut!’ En dat zal ook hun ‘Spiel’ zijn. Ze speelden ‘Pokemon’, en hoe konden zij nou weten dat de waarde van die kaartjes pure fictie is? 

 

Het hele concept van ‘Marktwaarde’ is, zeker als het om bizar grote bedragen gaat, een rekenkundige illusie. ‘Op Papier’, ja. Maar probeer het er maar voor te krijgen. Op het moment dat je grote aandelenpakketten ‘in de markt’ zet, daalt de waarde. Als ‘Iedereen’ zijn huis wil (of moet) verkopen, daalt de waarde tot nul. En als een recessie toeslaat, wat zijn je ‘Pokemon-kaartjes’ dan nog waard? Grote kans dat je nog moet betalen als je ze weg wilt gooien, omdat een overheid die aan alle kanten geld tekort komt op jacht gaat naar de meest exotische manieren om de burger geld af te troggelen. Het is allemaal geen ‘Rocket-Science’. En onze voorouders die in 1637 ineens ontdekten dat hun ’Tulpen-markt’ een hysterisch excess was wezen ons de weg. Maar dat was beperkt tot één klein land, en drie jaar gekte. Hier gaat het over de hele ‘westerse’ wereld, en decennia van pompen, pompen, pompen.

 

Alleen is het lastig om accuraat het moment te voorspellen dat de hele ‘Ponzi-Piramide’ instort. Het is daarbij cruciaal om je te realiseren dat we het niet over de ‘Business-Cycle’ hebben, waarbij vraag en aanbod tijdelijk verstoord zijn, en de ‘markt’ op zoek gaat naar een nieuwe balans. ‘Ponzi’ kent twee standen: ‘Aan’, en ‘Uit’. De curator heeft nog wel ‘liquide middelen’ gevonden in die puinbak op de Bahama’s, maar het meeste geld is weggevloeid naar Oekraïne en de ‘Democratische’ partij in de Verenigde Staten, met ongetwijfeld een kort lijstje met ‘scherpzinnige insiders’ die profiteerden van de ‘geldstromen’. Maar voorzover ze hun winst hebben omgezet in Dollars, Euro’s of Ponden, is het de vraag hoe lang dat nog goed blijft gaan, in een tijd waarin onze regeringsleiders alles uit de kast trekken om te ‘de-industrialiseren’, en alle productieve activiteiten middels wetgeving, en rechtbanken, te frustreren of blokkeren. 

 

Omdat overheden verplichtingen hebben, in de sfeer van uitkeringen, toeslagen, subsidie en langlopende contracten voor de meest uiteenlopende diensten, van de vuilverwerking tot het onderwijs, waar geld voor is zolang ‘Ponzi’ op ‘Aan’ staat, en de overheid geld bij kan drukken of lenen alsof er geen ‘Morgen’ is, maar de bodem onder hun fictieve wereld wegvalt (niet zakt, maar valt) als ‘Ponzi’ op ‘Uit’ terechtkomt, ontkomt helemaal niemand aan de verwoestende effecten. Op dat moment slaat de overheid aan het roven en plunderen. Vooralsnog door ‘vijandige landen’ te strippen, om het ‘spel’ gaande te houden, maar de extreme, ‘Dare Devil’ operatie die FTX was onderstreept dat ‘Uit’ om de hoek staat te wachten met een honkbalknuppel. 

 

Hier op mijn blog bepleitte ik het zoeken naar oplossingen door het ‘World Economic Forum’, de kweekvijver voor ‘Casino Kapitalisten’ en ‘Global Leaders’, een ‘schop’ te geven, en samen met de productieve, en grondstof-rijke landen te zoeken naar wegen om op een gecontroleerde wijze de ‘lucht’ uit het systeem te laten lopen. Tegelijk realiseerde ik mij dat ik tegen ‘dovemansoren’ sprak, in een samenleving waar de ene helft bang is om er op achteruit te gaan, terwijl de andere helft ‘Klimaatbevlogen’ eist dat de hele zaak kort en klein geslagen wordt om de ‘Planeet’ te redden. Dan doel ik niet op u, de bezoekers van dit blog, maar ik bereik slechts een fractie van de Nederlandse populatie, zelfs als ik de andere blogs en websites die min of meer hetzelfde zeggen erbij optel, en er vanuit ga dat bezoekers die zelf niet opzichtig aan de weg timmeren door de publiciteit te zoeken nog wel moeite doen om het thema in hun eigen omgeving aan te kaarten. 

 

Voor mij is het, zoals de regelmatig terugkerende lezer zal begrijpen, onmogelijk om die ‘Eindeloze Oorlog’, met Oekraïne als de kroon op het werk van de NAVO, los te zien van wat ik hierboven schets. En dat komt niet door die directe band tussen FTX en de geldstromen waarmee die oorlog wordt bekostigd, en de huursoldaten worden betaald die de NAVO heeft gecontracteerd voor deze ‘job’, maar omdat de zieke kern van het ‘Rent-Seeking’-denken, wat de basis is van het ‘Financieel Kapitalisme’, geweld nodig heeft om productieve mensen te ‘overtuigen’. Dit gaat niet over defensieve impulsen, maar het aanbieden van ‘Protectie’ naar analogie van wat criminelen doen, en waarom ‘pacifisten’ en militairen die zich terugvonden ver van huis de conclusie trokken: ‘War is a Racket’. 

 

Het enige wat ons nu nog rest, is trachten te voorkomen dat het niet eindigt in een paddestoelwolk, of totalitaire nachtmerrie.

Gunnen

Je moet je medemens zijn of haar welvaart ook gunnen.

 

Jaloezie, afgunst, is geen goede eigenschap, maar bewondering wel. Ook waar bewondering iemand aanzet om, in een eerlijke concurrentie, de top te bereiken. De top op een gebied waar anderen het nut niet van inzien zal, in een wereld die wordt beheerst door een ‘Vrije Markt’, als regel geen grote rijkdommen opleveren, tenzij men met een bepaalde vaardigheid een ‘niche’-markt aanboort waar puissant rijke mensen graag voor in de buidel tasten. Het schoolvoorbeeld is de ‘Kunst’. 

 

Mijn niet aflatende aanvallen op mensen die zich ‘bedienen’ van de overheidsmacht om ‘mij’ geld afhandig te maken voor hun feestelijke bijeenkomsten om te babbelen over het ‘Klimaat’, of hun voorliefde voor ‘Oorlogen’, en donaties aan ‘Goede Doelen’ in de vorm van subsidie waarmee ze de behoeftigen met ‘Grote Natte Ogen’ bevredigen, of zich de ‘Bedreigers’ van het lijf houden, komt al snel ‘Krenterig’ over. Als gezeur, omdat je iets tekort komt. Het is in deze tijd lastig te verkopen dat een ‘Vrije Markt’ inhoudt dat je zelf mag bepalen waarin je investeert, en niet de overheid. Behoudens een beperkt aantal, duidelijk afgebakende doelen die evident de gemeenschap ten goede komen, en die te groot zijn voor het privé-initiatief. Waarbij degene die dat geld namens ons allen beheert, en uitgeeft, verantwoording schuldig is aan het ‘Volk’. 

 

Als ik in een restaurant een ruime ‘Tip’ achter wil laten, omdat het bezoek mij uitstekend bevallen is, en ik, met mijn ‘Draagkracht’, wel wat meer kan betalen voor de geboden waar, dan is dat mijn persoonlijke keuze. Ik gun dat restaurant, en de mensen die er werken, hun succes, wat ik onderstreep met die extra uitgave, en samen met de complimenten van andere bezoekers moet dat hen aansporen om op de ingeslagen weg voort te gaan. De kritiek van mensen met minder ‘Draagkracht’ zal zijn dat er vervelende kantjes aan zitten, waar zij zelf ook wel een forse ‘Tip’ achter zouden willen laten, maar zij het zich niet kunnen veroorloven. Dat onthult echter een minder prettige kant aan de persoonlijkheidsstructuur, of de structuur van het maatschappelijke verwachtingspatroon, waar diegene graag ‘Gezien’ wordt als iemand die waardering uitdrukt in ‘Strooien Met Geld’. En van de andere kant zijn er beslist ook mensen die ruim ‘Tippen’ in de verwachting daarvoor bij een volgend bezoek ‘Beloond’ te worden met extra aandacht, of een ‘Offer’ van het restaurant voor de ‘Goede Klant’. Wat nog weer los staat van personeel en de eigenaren van zo’n etablissement die ‘Bekende Personen’ graag als klant hebben, en hen daarom extra in de watten leggen, wat dan niet zelden uitdraait op het omgekeerde beeld, waarbij de ‘Bekende Persoon’ niets hoeft te betalen, terwijl de andere gasten voor die vrijgevigheid opdraaien via een ‘Doorberekening’ in de prijzen. 

 

Die praktijk kent dus, vanuit een moralistisch standpunt bekeken, ‘Scherpe Kantjes’, met ‘Corrupte’ elementen. Als zodanig steun ik het idee van een vaste opslag voor de service in de prijs, en wetgeving die dat regelt. Het Amerikaanse systeem, waar het bedienend personeel voor de volle honderd procent afhankelijk is van wat de klant er voor over heeft, vind ik een anomalie die corruptie in de hand werkt, en onechte mensen de wind in de zeilen geeft, wat een onechte samenleving tot gevolg heeft. Overigens druk ik met mijn ‘Tip’ extra waardering uit voor het gehele product, en vind ik dat er in een restaurant een ‘potje’ moet zijn waar het complete personeel van meeprofiteert. 

 

In een Frans ‘praatprogramma’ zag ik hoe men zich vrolijk maakte over Rutte en Kaag die aankwamen op Bali voor het bijwonen van wéér een feestelijke bijeenkomst  om te babbelen over het ‘Klimaat’ en hun geliefde ‘Oorlogen’, omdat ze nogal ‘houterig’ van de vliegtuigtrap afdaalden, waarbij er in het programma verwarring was over de vraag of Kaag nou de echtgenote van Rutte was, waar ze zij aan zij de Balinese danseressen, die hen welkom heetten op het feest, tegemoet traden. We zijn in Nederland steeds meer een geheel eigen universum aan het opbouwen. Ik had de indrukken die leefden bij de deelnemers aan dat ‘praatprogramma’ wel aan kunnen vullen met uitleg. Dat we in Nederland niet van de ‘Rangen en Standen’ zijn, en dat Rutte en Kaag die naast elkaar de vliegtuigtrap afkomen, daarmee willen onderstrepen dat de ‘Premier’ de ‘Gelijke’ is van elke Nederlander. In elk geval voor de beeldvorming. En dat het voor een regeringsvertegenwoordiger uit ons 'Zeg Maar Piet'-land ongemakkelijk is om te worden getrakteerd op een ‘Vorstelijk Welkom’, mede gelet op onze ‘Slavernij-Schaamte’ en het ‘Koloniale Verleden’. Maar als je dat wilt voorkomen, kom dan met een lijndienst inplaats van het regeringstoestel, en in de ‘toeristenklasse’, plak een valse snor op, gooi je haar los, en neem een broodje kaas mee van huis voor in de pauze. 

 

Wat ik met die anekdote wil zeggen, is dat je nationaal wel alles uit de kast kunt trekken om het idee van een ‘Vrije Markt’ uit te gummen, maar dat het internationaal volop weerstanden oproept bij mensen die willen weten waarvoor ze betalen, en wat voor vlees ze in de kuip hebben. En Trudeau kan zijn versie van een vertrouwelijk gesprek met de Chinese president wel delen met de media, en dan roepen dat het in zijn land de gewoonte is om de media te gebruiken voor je machtspolitieke spelletjes, onder de noemer van ‘Openheid’, maar bij Xi moet je daar niet mee aankomen. Die verstaat onder ‘Vertrouwelijk’ dat hetgeen er gezegd is ‘binnenskamers’ blijft. Dat Trudeau (andermaal) heeft onderstreept dat hij niet te vertrouwen is, maakt hem ineffectief op het toneel van de ‘wereldleiders’, en elke Canadese Dollar die het volk uitgeeft aan die ‘Blackface’-bedrieger en ‘Mooie Jongen’ is weggegooid geld. Iets soortgelijks overkwam Macron, waar hij Putin belde, die de indruk had vertrouwelijk met Macron te praten over de oplopende spanningen in Oekraïne, terwijl Macron de media had uitgenodigd om mee te luisteren. Dat zijn 'westerse' praktijken die het vertrouwen beschamen, waardoor zinvolle gesprekken niet langer mogelijk zijn op regeringsniveau, en dat is een beangstigend perspectief.

 

Op enig moment zal toch het kwartje vallen bij de restauranteigenaar dat hij op moet passen met het fêteren van ‘Bekende Personen’ die niet betalen. Mij zult u ook niet zien in een restaurant dat langs die weg reclame maakt voor zichzelf, omdat ik niet naar een restaurant ga om ‘Poppetjes te Kijken’, maar om er lekker te eten, en te genieten van de service. Als ik mensen wil zien die last hebben van aanstelleritis, dan zet ik de televisie wel aan. Zo betaal ik ook zonder morren belasting voor een overheid die ervoor zorgt dat het volk niks tekort komt waar het de primaire levensbehoeften betreft, terwijl die overheid goed zorgt voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, tegen de laagste kosten. Maar niet om de ‘Trog’ te vullen waaruit de hele ‘Vriendenschare’ van de regering zich tegoed kan doen. 

 

Zekere protocollen, priviléges, en het bouwen en onderhouden van vertrouwen, onder meer door zo goed te zijn als je woord, en de afspraken die je maakt, en akkoorden die je sluit na te leven, horen bij de functie. Je bent een ‘Kunstenaar’ als je in die ‘niche’ markt excelleert, waardoor er vraag is naar je ‘Kunst’. Ik wil niet aangeslagen worden om mensen te 'Tippen' die rond moeten komen van de subsidie, omdat ze ‘Ook Een Kans Moet Krijgen’, met een beloning voor elke ongeïnspireerde ‘Krabbel’. Basisloon, en blíjven oefenen. 

Complotwereld

Er is géénGroot Complot’.

 

Deze bijdrage bevat een ‘Must See’ interview als een bijgevoegde link, maar geef mij even de gelegenheid om dat interview in een denkraam te plaatsen, in de hoop te voorkomen dat u ermee vandoor gaat op een manier die niet constructief is.

 

Er is geen groot ‘Joods Complot’, ‘Russisch Complot’, ‘Amerikaans Complot’, ‘Brits Complot’, ‘Chinees Complot’, of een complot van de ‘Vrijmetselaars’ om de wereldmacht te veroveren. Er zijn organisaties met plannen, zoals het ‘World Economic Forum’, en een weelde aan religieuze en ideologisch geïnspireerde, doorgaans onrealistische ‘GoedMutsen’, met een mondiale ambitie. Maar die plannen zijn niet geheim. Integendeel! Ze worden uitgevent in videoboodschappen, campagnes, en op allerlei manieren die ontworpen zijn om ‘zieltjes’ te winnen voor hun geloof. 

 

Toch is er geen gebrek aan geheim gehouden acties die ons rauw op het dak vallen als we er zelf schade van ondervinden, of als we het gevoel hebben dat het onze gekoesterde idealen en gedroomde visie voor een harmonieuze wereld, stampvol met ‘Mensen Zoals Wij’, of tenminste geregeerd door ‘Mensen Zoals Wij’, blokkeert. De narigheid is, dat het ons inspireert om het concept van ‘democratie’ vaarwel te kussen, en de diensten in te roepen van mensen en organisaties die de bedreiging weg kunnen nemen. Terwijl we op zoek gaan naar manieren om mensen met een andere mening buiten te sluiten, en hun politieke partijen te verbieden, zoals Paternotte nu bepleit. Het is menselijk, maar kenmerkend voor een mentaliteit die voert naar een gewelddadig eind. De ‘Revolutie’ die haar eigen kinderen opvreet. 

 

Naast mensen die ‘narcistisch’ zijn, ‘sociopathisch’, ‘psychopatisch’, ‘paranoïde’, of compleet ontoerekeningsvatbaar en gewelddadig, die zonder opdracht of legitimatie van enige overheid al geniepige plannetjes smeden waar ze, op hun eigen perverse wijze, beter van hopen te worden, de ‘Complot Bedenkers’ met een criminele achtergrond, of geïnspireerd door zuiver sadistische genoegens, vinden we derhalve de ‘Angsthazen’ als opdrachtgevers, die dergelijke mensen contracteren om hen te beschermen tegen de ‘Boze Buitenwereld’. Ze leveren zichzelf willens en wetens uit aan mensen zonder geweten, zonder empathische vermogens, die ze de vrije hand geven om ‘vijanden’ op te sporen en uit te schakelen. We hebben het dan over de ‘Mensen Met Goede Bedoelingen’. 

 

De voortreffelijke onderzoeksjournaliste Whitney Webb beet zich vast in de wereld rond Jeffrey Epstein, en HIER vindt u het interview met haar dat u absoluut moet zien. Waarom? Omdat het boek, gesplitst in twee delen, en de artikelen die zij schreef, waar ik in eerdere bijdragen al naar verwees, laten zien hoe een verloederde groep mensen, gelegitimeerd door hun ‘contacten’ met geheime diensten en politici met veel invloed, niet zozeer een ‘Groots Plan’, en een samenhangende visie trachten te bevorderen, maar hun eigen macht voorop zetten bij alles wat ze doen, waarbij ze zich ‘verhuren’ aan degene die hen protectie, en het hoogste rendement biedt. De wildgroei in ons deel van de wereld is nu zo alomvattend, dat er geen autoriteit meer over is die bij machte is het kwaad met wortel en tak uit te roeien. Vandaar dat de benaming ‘Empire of Chaos’ voor onze wereld zo toepasselijk is. 

 

Omdat ‘FTX’ geleid wordt door jonge mensen met een ‘Joodse’ achtergrond, en die corrupte toko zaken deed met Oekraïne, het meest corrupte land in Europa volgens diverse ‘indexen’, geleid door de ‘Joodse’ Zelensky, zag ik alweer de antisemitisch geladen suggesties langskomen, zoals ook het geval was toen Epstein en zijn ‘Madam’ Ghislaine Maxwell uiteindelijk tegen de lamp liepen, en toen Bernie Madoff werd ontmaskerd als een oplichter. Het is contraproductief, en extreem giftig om hen als ‘Joden’ in beeld te brengen, alsof hun ‘Jood Zijn’ een soort inspiratiebron en legitimatie voor hen zouden zijn. Dat is evident niet het geval, en ze maken gewetenloos slachtoffers onder Joden als dat zo uitkomt. Verreweg de meeste slachtoffers van Madoff waren vermogende Joodse families. Maar mensen met kwade bedoelingen die zich achter hun ‘Jood Zijn’ kunnen verschuilen, omdat mensen die als opdracht hebben om criminelen en terroristen op te sporen bang zijn hen aan te pakken, zullen geen seconde twijfelen om daar misbruik van te maken. Identiek aan enige andere ‘minderheid’ die als collectief ‘zielig’ gevonden wordt. 

 

Het voert mij terug naar de mantra van dit blog, dat we als een haas moeten maken dat we deze giftige omgeving van een ‘Rules Based’ gemeenschap verlaten, en terug moeten keren naar wetten die voor iedereen in gelijke mate gelden, waarin het gedrag benoemd wordt wat we afkeuren, zonder aanzien des persoons. Om van daaruit te gaan ‘wieden’, en nog eens goed te kijken naar bewijzen die er wel zijn, maar die ‘onzichtbaar’ gemaakt zijn, omdat het onze ‘vrienden’ waren die de moord pleegden, de pijplijn opbliezen, de aanslag pleegden, de journalist opsloten, de willens en wetens gelogen verhalen verspreidden, of geheim willen houden wat openbaar hoort te zijn. 

 

Mocht de video niet laden, zoek dan naar ‘One Nation Under Blackmail’, en ‘corbettreport’.

View older posts »